Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-08T12:05:36+02:00

1 - İNTAK (KONUŞTURMA) SANATI 
- Cansız varlıkları ve insan dışındaki canlıları insan konuşturmaya intak denir. 
- Mor menekşe:’’Bana dokunma;’’diye bağırdı. 
- Minik kuş:’’Anne beni rüyalar ülkesine götür.’’diye yalvarıyordu.
- Not: İntak sanatının olduğu her yerde doğal olarak teşhissanatı vardır. 

2 - TEZAT SANATI 
- Aralarındaki bir ilgiden dolayı aynı konu ile ilgili karşıt kavramların ya da özelliklerin bir arada kullanılmasıdır. 
Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz

Neden böyle düşman görünürsünüz. 
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar
Bende gördüm güneşin doğarken battığını 

3 - MÜBALAĞA (ABARTMA) SANATI 
- Bir varlığın, olayın ya da durumun olduğundan büyük ya daküçük gösterilmesine mübalağa denir. 
Âlem sele gitti gözlerimin yaşından. 

Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken 
Bir uzak yıldıza benzedi güneş sen varken. 


nzetilen şeylerden nitelik bakımından daha üstün ve güçlü olanıdır. 
3- Benzetme Yönü : benzeyen ve kendisine benzetilen arasındaki ortak noktadır. Zaten benzetme bu ortak noktayı belirtmek için yapılır. (Ancak bu ortak nokta her zaman vurgulanarak zikredilmeyebilir.) 
4- Benzetme Edatı : Benzeyen ve kendisine benzetilen arasında benzetme ilgisi kuran kelime veya ektir. Teşbihte genellikle şu kelime ya da ekler benzetme edatı olarak kullanılır : 
Âdeta, andırır, benzer, bigi, çü, çün, gibi, gûnâ, gûne, gûyâ, gûyiyâ, kimi, mânend, meğerki misal, misillü, misl, nitekü, nitekim sanki sıfat (gül- sıfat), tek, tıpkı, -asa, -vâr, -veş vb.
Aşağıdaki örnekte benzetme ögelerini topluca görebilmekteyiz. 

Örnekler:
Durmuş zaman gibiydi geçmeyen zaman.
Yahya Kemal
1- Benzeyen (benzetilen) : zaman 
2- Kendisine benzetilen: durmuş saat 
3- Benzetme yönü ( : durup geçmemek, ilerlememek, durmuş 
4- Benzetme edatı: gibiydi 

Ali aslan gibi cesurdur.
1- Benzeyen-benzetilen: Ali
2- Kendisine benzetilen: aslan 
3- Benzetme yönü: cesaret 
4- Benzetme edatı: gibi 

17 - İSTİARE (İĞRETİLEME) 
- Teşbihin ana öğelerinden sadece kendisine benzeyen ya da kendisine benzetilenle yapılan teşbihe istiare denir. Kendisine benzetilenle yapılana "açık istiare" kendisine benzeyenle yapılana "kapalı istiare" denir. 

Açık İstiare Kapalı İstiare 
Benzeyen-Yok Benzeyen-Var 
Benzetilen-Var Benzetilen-Yok 

- Bir ihlal uğruna Rab ne güneşler batırıyor. 
K.Benzetilen 
- Uludağ etekleri al ipekten bu akşam. 
- Karadutum, çatal karam, çingenem 
- Nar tanem, nur tanem, bir tanem 
- Varsın rüzgâr bahçelerde gezsin 
- Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu. 


18 - TEŞHİS (KİŞİLEŞTİRME) SANATI 
- Cansız varlıklarla ve insan dışındaki canlılara insan özellikleri vermeye teşhis sanatı denir. 
Onun ölümüne gökyüzü ağladı. 
İçmiş gibi geceyi bir yudumda, 
Göğün mağrur bakışlı bulutları. 
Ay suda bestelerken en güzel şarkısını 
Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı.

1 5 1
2012-12-08T12:06:39+02:00
1) TEŞBİH(BENZETME)
Sözü daha etkili duruma getirmek için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan güçsüzü olanı güçlü olana benzetmektir.
Benzetmede dört unsur bulunur:
1 2 1