Cevaplar

2012-12-08T12:25:02+02:00

Çevremizde sağlığımız üzerinde olumsuz etki yapabilen çeşitli faktörler
vardır. Bunlar arasında hava kirliliği, kaza olasılığı, işyerlerindekiş çeşitli
etkenler, gıda maddeleri ile ilgili konular vb. faktörler akla gelebilir. Ancak
sağlık üzerinde olumsuz etki yapan bu etkenler arasında en önemlisi sigara
kullanımıdır. Sigara kullananlarda başta kanserler, akciğer-kalp-damar
sistemi hastalıkları olmak üzere yaşamsal önemi olan çeşitli hastalıkların
daha sık görüldüğü uzunca bir zamandan beri bilinmektedir. Bu sağlık
sorunları nedeni ile sigara içenler sigara içmeyenlere göre hem yaşam
kalitesi bakımından hem de yaşamın toplam süresi bakımından
olumsuzluklar yaşarlar. Kronik akciğer hastalığı olan bir kişinin sürekli
öksürük, nefes darlığı, içinde bir yaşam süreceği uyku sırasında sıkıntıya
gireceği dikkate alındığında yaşam kalitesinin bozulmuş olduğu görülür.
Benzeri şekilde inme (felç) geçirmiş olan bir kimsenin de yaşam kalitesi
oldukça bozulmuştur. Öte yandan kanser veya kalp krizi sonucu erken yaşta
ölüm söz konusu olabilir. Dünyada her yıl 5 milyon dolayında kişinin sigara
kullanımının neden olduğu bir hastalık yüzünden hayatını kaybetiği
bilinmektedir. Bu sayı ile sigara kullanımı, yüksek tansiyonun neden olduğu
hasarlara bağlı ölümlerin arkasından ikinci sırada gelen ölüm nedeni olarak

1 1 1