Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-08T12:42:42+02:00

hmal – dikkatsizlik nedeniyle ortaya çıkan orman yangınları:

-Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak, yakılan ateşi söndürmeden bırakmak ve çocukların ormanda ateş ile oynamaları,

-Ormanda cam ve cam kırıklarını bırakmak,

-Ormana yakın yerlerde istenmeyen otların yakılması,

-Gece aydınlatma amacıyla ormanda ateş ile dolaşmak,

-Sönmemiş izmaritleri rastgele yere atmak.

Doğal etmenler:

- Yıldırımlar,

- Yağmur damlacıklarının ve cam parçalarının optik özellik göstermesi,

- Kuraklık,

- Hafif ve sürekli rüzgârda kuru dalların birbirine sürtünmesi.

Orman yangınları sonucu ortaya çıkan maddi kayıpların yanında, çevreye verdiği zararlar da çok büyük olmaktadır. Bu yüzden orman yangınlarının önlenmesi için halkımızın eğitimi ve bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Orman yangınlarının ihmal sonucu çıkması kadar, kasten çıkarılması da acıdır. Ne yazık ki, doğal dengenin bozulmasını, ormanda yaşayan canlı türlerinin ve doğal yaşam ortamlarının yok olmasını ve topraktaki organik maddelerin yitirilmesini hiç umursamadan birbirinden saçma nedenler ile ormanları cahilce yakan insanlar var.

Kasıtlı çıkarılan orman yangınları ( Bilinçli olarak ) :

-Çıkar elde etmek için,

-Yabani hayvanlardan bir şekilde kurtulmak için,

-Ormana bitişiğinde ya da içinde bulunan tarlaları – otlakları genişletmek,

-Orman içinde yapılan kanun dışı işleri örtbas etmek için,

-Terör amaçlı, herhangi bir olayı sabote etmek için.

2 5 2
2012-12-08T12:42:46+02:00
Orman Yangını, doğal yada insani sebeplerden ortaya çıkan ormanların kısmen veya tamamen yanmasıdır.Yıldırım düşmesi,yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerle çıkan yangınlar ve sigara,tarımsal ürünler nedeyli çıkan insan kaynaklı orman yangınları vardır. Ormanların yanması ekolojik olarak bir çok zarara sebep olur.İklim değişikliği ve kuraklık başlıca sonuçlardır.

Orman Yangınları
Orman yangınları, özellikle uzun süre yağmur yağmayan yaz aylarında büyük bir tehlikedir. Avustralya'nın bazı bölgeleri, Afrika, Fransa ve ABD orman yangınlarının çok olduğu yer­lerdir. Dikkatsizce üzerine bir sigara fırlatılan kuru yapraklar bir süre kimsenin dikkatini çekmeden için için yanabilir. Sonra bir rüzgâr eser, yapraklar alevlenir ve eğer hemen görü­lüp söndürülmezse yangın büyüyerek dene­timden çıkar. Ormanlık bölgelerde yangın gö­zetleme kuleleri ve yangın tehlikesine karşı uyanık orman görevlileri vardır. Zaman za­man devriye uçaklarıda hangi bir duman olup olmadığını havadan denetler. Eğer bir yangın yayılmaya başlamadan önce saptanabilirse kolayca söndürülebilir. Ama yangın çok büyükse, itfaiyeciler ya helikopterle yada uçaklardan paraşütle atlayarak hızla yangın yerine ulaşırlar. Uçaklar yangına havadan kimyasal söndürücüler püskürtür. Yangının yayılmasını önlemek için yangının çevresinde­ki bir kuşak boyunca bitkiler buldozerlerle te­mizlenir. Genellikle bu kuşak çevresindeki ağaçlar denetim altında yakılarak yangın bu­raya gelince yanacak bir şey kalmamış olması sağlanır. Ağaçtan ağaca atlayarak genişleyen yangın buraya ulaştığında ateşin atlayabilece­ği bir ağaç olmadığı için yangının yayılması durur. Yangın söndürme ekipleri son ateş parçası sönene kadar çalışmalarını sürdürür­ler. Bütün bu gelişmiş söndürme yöntemleri­ne karşın orman yangınları her yıl büyük za­rarlara neden olmaktadır.

Ormanları yangınlara karşı korumak için öncelikle şunlara dikkat edilmesi gerekir:
Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalı. Cam, güneş ışığını bir büyüteç gibi çimenlere çeker. Çimenler, tutuşarak çimenlerin alevlenmesine yangının oluşmasına neden olacaktır. Mangal küllerini soğutmadan dökmemeliyiz. Çünkü çimenler tutuşabilir. Sigara izmariti yanık olarak atılmamalı,çünkü sigara izmariti çimenleri yakar ve yangın oluşur. Bir yangın gördüğümüz zaman 110 yangın ihbar hattına bildirmeliyiz. Halk görevli kişiler ve çevre örgütleri tarafından bilinçlendirilmeli, bu konuda seminerler ve konferanslar düzenlenmelidir. Orman Yangınlarının Sebepleri Şunlardır İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları: Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak. Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak. Özellikle mangal için yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması. Sönmemiş sigara izmariti ve kibriti yere atmak. Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını yakmak. Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak. Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak, güneş ışığının camdan yansıyarak otları yakması. Çocukların orman içinde ateşle oynamaları Eğlence veya gösteri için ormanda ateşle bir şeyler yapılması ateş yakılması Kasıtlı çıkarılan orman yangınları
Orman içinde veya bitişiğindeki tarla veya otlakları genişletmek. Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için çıkarılan yangınlar. Yabani hayvanları uzaklaştırmak. İş ve çıkar elde etmek.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/cevre-bilimleri/215757-orman-yangini-nedenleri-ve-korunma-yollari.html#ixzz2ESKciPGp
1 5 1