raftaki bir kitabın potansiyel enerjisini artırmak için ne yapabilirz akitabı üst rafa koyabilirz b-kitabı alt rafa koyabilirz c-kitabı olduğu rafta hareket etititiiz d-kitabı serbest bırakırız soru2 . Aşağıdaki cümlelerde anlatılan eylemlerin her birinde uygulanan kuvvet bir iş yapmıştır. Bu esnada meydana gelen enerji dönüşümlerinin hangisi doğrudur? A) Hareket halindeki bir bisiklet tekerine uygulanan fren kuvvetinin yaptığı iş kinetik enerjiyi arttırır B) Gerilmiş bir yayın serbest bırakılmasıyla esneklik kuvvetinin yaptığı iş kinetik enerjiye dönüştürülür. C) Daldan düşen elmada kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşmüştür. D) Çatıda durmakta olan kiremit sadece kinetik enerjiye sahiptir soru3: Aşağıda verilen durumların hangisi bir kinetik enerji belirtir? I. Masada duran kalem II. Hareket eden araba III. Yuvarlanarak hareket eden misket A) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız I D) I, II ve III soru4:Aşağıda verilen durumların hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür? I. Barajda duran suyun akmaya başlaması II. Dalda duran armudun koparak yere düşmesi III. Hızla giden arabanın durması A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I ve II soru5:Aşağıdaki cisimlerden hangisinin hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır? A) Duran araba B) Dalda duran elma C) Hareketli araba D) Uçan kuş soru6:. Aşağıdaki maddelerden hangisi potansiyel yada kinetik enerjiye sahip değildir? A)Yüksekte duran takvim B)Uçan kuş C) Gerilmiş yay D) Yerde duran top Bir yaya 500 gr lık kütle asıldığında yay 10cm. uzuyor. Yaya 1000gr lık kütle asılsaydı uzama kaç cm. olurdu? A)10 B)5 C)2 D)20

1

Cevaplar

2012-12-08T13:45:44+02:00

kitabı üst rafa koyabiliriz.yükseklik arttıkça kinetik enerji de artar kinetik enerji olur 

0