Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-08T13:29:13+02:00

Çok düşündüğüm ama bir türlü anlayamadığım bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbim Kuran da sizlere her şeyi açıkladım diyor,bakın bizzat ayetlere bakalım. Maide Suresi 67. Ey resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun… Enam Suresi 19…. Bu Kur`an bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım. Enam Suresi 38…… Biz bu Kitap`ta, herhangi birşeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık… Enam Suresi 115. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O`nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur.. Enam Suresi 114. Allah size Kitap`ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah`ın dışında bir hakem mi arayayım? Araf Suresi 5 . Yemin olsun ki, biz onlara, ilme uygun biçimde, ayrıntılı kıldığımız bir Kitap getirdik. İsra Suresi 36. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.

Hakka Suresi 44 Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi, 45 Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık. 46 Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik
Yukarıdaki ayetler Rabbimin sözleri çok açık değilmi? Kuran her şeyi ile tam ve eksiksizdir diyor hatta bu kitapta ne eksik bıraktık nede fazla yaptık diyor.pekiiiiii bize bu zamana kadar İslamı öğretenler ne dediler. Söyleyeyim. Kuran tek başına İslamı yaşamak için yeterli değildir. İslamı yaşamak için diğer başka kaynaklara ihtiyaç lar vardır demediler mi? Ama bakın Allah öyle söylemiyor. Bir sürü hadisleri öne sürüp dine ilaveler yapmıyorlarmı,Kuran bilgisini Rabbim ben koruyorum diyor,ya diğer bilgileri sorarım onlara kim koruyor.Ya iman ettileri bilgiler yanlış ise.Bunun hesabını Rabbimin huzurunda nasıl verecekler, bunlar dini zorlaştırmıyorlar mı? Bakın Allah; Kamer Suresi 17. Andolsun biz, Kur`an`ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Rabbim ben kolaylaştırdım diyor ama bazı insanlar ellerinden gelen zorlukları din diye ilave ediyor zorlaştırıyorlar. Ankebut Suresi 51. Karşılarında okunup duran bir kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? .. Bu ayeti anlamak okadar zormu sizce Rabbim sizlere Kuran yeter başka kitaplara bilgilere bakmayın diyor. Ya bizim toplumumuzdaki insanlar, bizi yöneten,Diyanet ne diyor? Sanki Rabbim le inatlaşırcasına bize Kuran yetmez diyorlar. Şu ayete bakarmısınız lütfen;Zühruf Suresi 44 Gerçek şu: Bu Kur`an sana ve toplumuna elbette ki bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız. İnsan bu ayetide gördükten sonra yani Yüce rabbim sizi bu Kitaptan sorumlu tutacağım demesine rağmen hala başka kitapların peşine düşmek nasıl bir aklın ürünü olabilir dersiniz? Dilerim Rabbimden bizlere Kuran yeter diyerek İslamı dolu dolu yaşayan kulları arasına bizleri sokması. Saygılarımla Haluk Gümüştabak

 

2 5 2
2012-12-08T13:29:34+02:00

ertip; sıralama, tanzim etme, usûl, nizâm, tarz ve düzen gibi manalara gelmektedir. İnsanların ölçülü, dengeli ve düzenli bir hayat sürmeleri için en uygun kural ve kaideleri vaz' eden İslam adeta bir tertip dinidir. Her işi sırasına göre ve bazı kâidelere bağlı olarak yapma disiplini de diyebileceğimiz tertip, hemen bütün ibadetlerin içine de sinmiş ve onların önemli bir rüknü olmuştur. Abdest esnasında uzuvları Kur'an-ı Kerîm'de belirtilen sıraya göre yıkamaktan ezan ve kâmet cümlelerini bir usûlle söylemeye, tekbir almadan rükua gitmemek ve rükua varmadan da secde yapmamak gibi namazdaki hareketlerde bir sıra takip etmekten namaz kıraatinde sureleri Kur'an'daki dizilişlerine uygun şekilde okumaya ve Hac'da Safa ile Merve arasında sa'y ederken önce Safa'dan başlayıp Merve'de bitirmekten Akabe Cemresini taşlamanın akabinde önce kurban kesip daha sonra tıraş olarak ihramdan çıkmaya kadar ibadetlerin hemen hepsinde bir tertip söz konusudur.

1 5 1