Cevaplar

2012-12-08T14:12:39+02:00

http://www.formistan.com/osmanli-devleti/397586-osmanli-askeri-ve-idari-sancaklari.html

0
2012-12-08T14:14:17+02:00

Askeri :Bizans İmparatorluğu'nun hududlarında bulunan ve Osman Gazi'ye bağlı olan Türk aşiretleri atlı idiler. O dönemin iklim, harp, teknoloji ve siyasi şartlarına göre bu gerekliydi. Bu sebeple Osman Bey zamanında harplere istirak edip fetih yapanlar bu aşiret kuvvetleri idi. Aşiret kuvvetleri, başlarında serdarları olmak üzere Osman Bey'in hizmetine giriyor, fetihlerin sonunda ganimetlerden pay alıyor ve zapt edilen topraklardan yerleşme hakkı elde ediyorlardı. Toprağa yerleşen Türkmenler, tasarruf ettikleri (kullandıkları) yer karşılığında Osman Gazi'ye tabi oluyorlardı. Tımarlarının gerektirdiği sayıda atlı askeri de savaşa gönderiyorlardı. Osman Bey, uç beyi olduktan sonra kendisi ile yakın çevresini koruyan ve yevmiye hesabı ile ücret alan askerlerin sayısını artırdı. Bunlar, Selçuklular'da olduğu gibi "Kul" veya "Nöker" adı ile anılıyorlardı. Ulûfeli askerlerin sayısı, beyliğin gücü ile orantılı olarak artıyordu. Bu bakımdan beyliğin sınırları genişledikçe Osman Bey'in kapısındaki kul sayısı da artıyordu. İdari :Türk Tarihi forumu içindeki Osmanlıda İdari Yapı konusu özeti; Başvekil ve basveklet Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında sadrazamlar ve Cumhuriyet devrinde hükümet başkanları için kullanılmış olan resmî unvan. II. Mahmut, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra devlet teşkilâtında yaptığı yenilikler arasında Dâhiliye, Hariciye ve Maliye nezaretlerini kurmuş, sadrazam ve sadaret tabirlerini de değiştirmeyi isteyerek 30 Mart 1838de bir halt-ı hümayunla son sadrazamı 1 bayezid idari yapılanma amacıyla kurdurmuştur, 1 bayezid idarı yapılanma amacıyla kurdurmuştur, 1 bayezid idari yapılanma, 1 bayezid idari yapılanma amacıyla, birinci bayezid idari yapılanma amacıyla, ı bayezid idari yapılanma amacıyla, i bayezid idari yapılanma amacıyla kurdurmuştur, osmanlı devletinde idari yapı

0