Cevaplar

2012-12-08T14:45:56+02:00

DÜNYADA NÜFUS ARTIŞI

 

Dünya nüfusu sürekli bir artış içerisindedir.Bu değişim hem sayı ve artış hem de alansal olarak farklılıklar gösterebilir.Bu değişimin sebebi yaşam koşullarının sürekli değişmesidir.

 

Nüfustaki değişimleri doğum ve ölüm oranları belirler.Bunlara ek olarak göçler ,salgın hastalıklar ve doğal afetler ve ülke sınırlarının değişmesi nüfusun değişiminde etkili olabilir.

NOT:Yukarıda verilen ifadelerde göçler dünya nüfus artışı için bir etken oluşturmaz çünkü göç edilen yer yine dünyadan bir noktadır.Ancak ülke nüfusları üzerinde etkili olabilir.Yine ülke sınırlarının değişmesi dünya nüfus artışı için bir etken olmaz.Bu noktalara dikkat edilmelidir.

 

Dünya Doğal Nüfus Artış Hızı

1990-1995 yılları arasında, ekonomik ve kültürel yönden geri kalmış olması nedeniyle doğal nüfus artışının en fazla olduğu kıta Afrika’dır. Avrupa’da ise doğal nüfus artışının en az olmasının nedeni,doğurganlık hızlarını kontrol altına almış gelişmiş ülkelerin varlığıdır.

Dünya Yıllık Nüfus Artış Hızı

1990-1995 yılları arasında yıllık nüfus artışının en fazla olduğu kıta, %o 28 ileAfrika kıtasıdır. Avrupa ise göç almasına karşın %o ile yıllık nüfus artış hızının en az olduğu kıtadır.

 

NÜFUS NASIL DEĞİŞİR:

Doğumlar ölümlerden fazla ise nüfus artar buna doğal artış denilir.Ölümler fazla ise nüfusta azalma görülür.Bu etkenler dışında ortaya çıkan etkenler beşeri kaynaklı olabilir.

Nüfus artışını etkileyen faktörler:

1.            Doğurganlık ve ölüm oranları,

2.            Göç hareketleri,

3.     Sağlık alanındaki ilerlemeler(Aşılama, Bulaşıcı hastalıklara karşı etkili ilaçların bulunması)

4.            Beslenme imkânları,

5.            Eğitim seviyesinin durumu,

6.            Yaşam standartlarının yüksekliği (Gelir düzeyinin artması)

7.            Nüfus planlaması çalışmalarının yapılma düzeyi,

8.            Savaşların azalması,

9.            Kadınların eğitim düzeyinin ve ekonomik bağımsızlıklarının artması,

10. Ülke sınırlarındaki değişmelerdir.

3 2 3
2012-12-08T15:34:40+02:00

doğum oranı gelişmiş ülkelerde çok az gelişmiş ülkelerde fazla olur.

0