Cevaplar

2012-12-08T14:54:20+02:00

1) 40* Doğu boylamında güneş 05.20 'de doğar ise 27* doğu boylamında kaçta doğar?

A)  06.12           B) 04.28          C) 05.32 D) 05.07             E) 07.02  

2) 60* batı meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati 08.48 olan bir noktanın boylam  değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 96* batı           B) 24* batı              C) 24* doğu                  D) 96* doğu              E) 60* doğu  

3) Yeryüzü şekillerini gösteren bir haritadan aşağıdakiler- den hangisi için yararlanılamaz?

A) Profil çıkarma        B) Konum belirleme C) Yön bulma   D) Alan hesaplama  E)Nüfusun dağılımı  

4) Ekvator üzerindeki a noktasında saat 03.20 ve meridyeni de 7* doğu olduğuna göre 2442 km daha batıdaki  B noktasının saati ve meridyeni nedir?

A) 15* batı - 01.52 B) 15* batı - 02.35 C) 29* doğu - 01.52 D) 29* batı - 04.48 E) 15* doğu - 02.40  

5) Aşağıdakilerden hangisi eşyükselti eğrisinin nokta halinde gösterildiği yerlerden biridir?

A) Vadi tabanları B) Dağ dorukları C) Deniz kıyıları D) Göl yüzeyleri E) Dik yamaçlar  

6) Ülkemizin en batısındaki meridyen üzerinde saat 22.00 ve günlerden Pazartesi ise 26* batı meridyeni üzerinde  yerel saat kaçtır ve gün nedir?

A) 18.32 Pazar       B) 22.00 Pazartesi  C) 01.28 Salı D) 18.32 Pazartesi             E) 01.28 Pazartesi  

7) Haritalar yerşekillerinin biçimini gerçeğe tam uygun olarak göstermez. Haritalarda görünen gerçeğin az yada  çok benzeridir.Bu durumun temel nedeni aşağıdakiler- den hangisidir?

A) Yerşekillerinin karmaşık olması B) Kuşbakışı bakış sağlanmaması C) Ölçeğin küçük tutulması D) Yerkürenin kutuplardan basık olması E) Küresel yüzeyin düzleme aktarılmış olması  

8) 1/500.000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir göl gerçekte kaç dam’dir?

A) 25   B) 125   C) 2.500   D) 12.500   E) 1.250.000  

9) 256 km lik alana sahip olan bir köyün 16 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?

A) 1/40.000      B) 1/320.000         C) 1/400.000 D) 1/1.000.000             E) 1/1.600.000  

10) Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalara ait bir özelliktir?

A) Gösterdikleri alan küçüktür. B) Küçültme oranları azdır. C) Ayrıntıları gösterme gücü fazladır. D) Duvarda kapladıkları alan azdır. E) Paydadaki rakamları küçüktür.


0
2012-12-08T14:56:11+02:00

13 bm yerel saat 13:00 dır 6 dm yerel saAT  kaçtır

cevap 15:16

54 bm ssat x iken 24 bm ssatt 10:48 dir x kaç

cevap: 8:48

10 bm saat 22:00 iken günlerden cuma 35 dm yerel saat ve gün nedir*

cevap : 01:00

0