Cevaplar

2012-12-08T15:06:41+02:00

Biologist : Biyolog
Biologists have already known about bacteries and germs.
Biyologlar zaten bakteriler ve mikroplar hakkında bilgi sahibi.
bush :Çalı,çırpı
She has hidden behind the bush.
Çalının arkasına saklandı.
waterfall : şelale
Nisa and Nimet haven’t seen Manavgat waterfall yet.
Nisa ve Nimet şelalesini daha görmediler.
observe : gözlemlemek
publish : yayınlamak
publisher : yayıncı
responsibility : sorumluluk
Before he has published his works he must have observed the animals for hundreds of hours.Because he has had a big responsibility for a publisher.
Çalışmalarını yayınlamadan önce ayvanları yüzlerce saat izlemiş olmalı.Çünkü yayıncı olarak büyük bir sorumluluğa sahip.
scenery : manzara
video recorder : video kayıt cihazı
I have just saved the amazing scenery with my new video recorder.
Muhteşem manzarayı yeni video kameramla kaydettim.
suntan : bronzlaşmak
I have been to Altınoluk and suntaned in a short time.
Altınoluk’ta bulundum ve kısa bir zamanda bronzlaştım.
through : -den geçerek
The little hamster has looked for her lost baby through the tunnels under the land.
Küçük fare kayıp olan bneğine toprağın altında ki tünellerden geçerek aradı.
journey : seyahat ,yolculuk (uzun süreli)
cruise : turistik gemi yolculuğu ,tekne gezisi
Is there anyone who can explain the difference between the words ‘ journey ‘ and ‘ cruise ‘ ?
Journey ve cruise kelimeleri arasındaki farkı açıklayabilecek var mı?
already örnek cümle
Salim and Vahit have already stuided English so they are now watching Yetenek sizsiniz on tv.
Saim ve Vahit zaten İngilizce çalıştılar bu yüzden tv’de yeteneksizsiniz izliyorlar.

0