Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-08T15:22:29+02:00Adaleti seven bir insan için her yer emindir. EPIKTETOS

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır.MIREBAU

Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir.CHATEUBRIAND

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır.J.A. FROUDE

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. HZ. MUHAMMED

Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.W. S. LANDOR

Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.AMYOT

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL

Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. MONTAIGNE
ATSON

Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da o gerçekleri o kadar az görmeye başlar. HEYWOOD BRAUN

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. HZ. MUHAMMED

Devletin hazinesi adalettir. KONFUÇYUS 

Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. GEORGES DUHAMEL

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir. MAHATMA GHANDI

Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz.SENECA

Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz. J. ADDISON

Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir.ALAIN

Tanrı adaleti, onu sevene verir.AMENEMOPE

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. ARISTOTELES

Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. William Godwin

Adalet devletin amacıdır. James Madison

Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir. Alexander Hamilton

Adalet erdemlerin kraliçesidir. Latin Atasözü

Adalet erdemlerin taca sahip olan en şereflisidir. Marcus Tullius Cicero

Adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir. Thrasymachus

Adalet güzeldir, fakat emir’lerde olursa daha güzel olur.HZ. MUHAMMED

Adalet herkese hakkını vermektir. Justinian

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Aristo

Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. ADDISON

Adalet mahkemelerinin tam bağımsızlığı sınırlı anayasal (devlet) için gerekli bir ilkedir. Alexander Hamilton

Adalet mülkün temelidir. HZ. ÖMER

Adalet mülkün temelidir. Nizamülmülk

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. REFİK HALİD KARAY

Adalet olan yere kim sığınmaz ki. Zhantang

Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır. Edmund Burke

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır.MIREBAU

Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir. Walt Whitman

Adalet, evrenin ruhudur.ÖMER HAYYAM

Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir. Lustinianus

Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir.CHATEUBRIAND

Adalet... Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek. Ulpianus

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. HZ. MUHAMMED

Adaleti seven bir insan için her yer emindir. EPIKTETOS

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. J.A. FROUDE

Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.W. S. LANDOR

Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.AMYOT

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. JOHN WEBSTER

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. MONTAIGNE

Adaletin üç temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi... Eğer mülkiyet istikrarlı değilse daimi savaş olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz. David Hume

Adaletli ol... Merikare

Adaletli olmayı öğren. Vergil

Adaletli sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır.HAZRETİ MUHAMMED

Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. HERAKLEITOS

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.EFLATUN

Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.BACON

Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mı edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Bu tür bir devlet yönetimi altında insanlar genellikle çoğunluğu ikna edinceye kadar beklemek gerektiğine inanırlar. Eğer yasalara karşı gelirlerse, çözümün mevcut kötülükten daha kötü olacağını düşünürler. Fakat bilinmelidir ki devletin kendisi çözüm olarak mevcut kötülükten daha kötüdür. Henry David Thoreau

Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak isteksamimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. Konfüçyüs

Aşırı adalet, aşarı adaletsizliktir. CICERO

Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz. Robespierre

Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir. Seneca

2 5 2
2012-12-08T15:40:24+02:00
Kendi çıkarımız hükmü tamamıyla yanlış kılar. Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur Hz.Ebubekir Bana yapılan haksızlık bana hiç bir şekilde ona haksızlık yapma hakkını vermez. Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Anatole France Adalet topaldır,ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır.(Mirabeau) Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer. Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder. Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar. Falih Rıfkı Atay Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir. Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. Örnek insanlar adaleti anlar. Adaleti anlamayan adaletsiz olur. Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun. (Fiat justitia, pereat mundus) İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır. Anonim Dünyanın yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun. (Fiat justitia, ne pereat mundus) Adalet erdemlerin kraliçesidir. (Justitia Virtim regina) Gökyüzü düşse de bırak adalet yerini bulsun. (Justitia fiat, ruat coelum) Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur Anonim Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur. Çiçero Hukuk ilmi mukaddes bir şeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur. Ulpinnus Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. Anonim Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. – Blaise Pascal Eşitlik her zaman adil değildir. – Bülent Ecevit Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak. – Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Adalet güçlüden yanadır. – Niccolò Machiavelli Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. İhering Ülkeler kılıçla alınır fakat adaletle korunur. – Timurlenk İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. – Victor Hugo Adalet…Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek. – Ulpianus Kral olmasına kralım, bunda kuşku yok ama, her aklıma geleni de yapamam ya… – Ferdinand II Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. – Aristo Medeniyetin ilk şartı adalettir. – Sigmund Freud İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. – Voltaire Adalet, bir çağlayan gibi akmalıdır. – Agatha Christie Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. – George Bernard Shaw
0