Cevaplar

2012-12-08T16:04:49+02:00

es k çağlarda bulamadım ama http://www.misssohbet.net/ask-sevgi/askin-sembolleri.php   burda var biraz hadi bb

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-08T16:26:44+02:00

Gül, ayna, güneş ve ay; nedir bütün bunlar? Her nereye                   baktıysak hep Senin yüzün vardı.

 

                     Kadim zamanlardan başlayarak Diyonizos kültü, Zerdüştlük,                   Mitraizm, Pisagorculuk,Neo-Platonizm, Kabalizm, Tasavvuf,                   Mevlevilik, Bektaşilik, Sufilik, Batınilik gibi daha pek çok                   ezoterik grup binlerce yıldan beri Mısır, Mezopotamya ve                   Ortadoğu’da kendi inanç, sembolizm ve ritüel sistemleri ile                   yoğrulmuşlar ve birbirlerinden etkilenerek Rönesans dönemine                   kadar ulaşmışlardır. Ezoterik akımlar; Simya, Okültizm,                   Kabala, Gnostisizm, İslam Ezoterizmi, Gül-Haç  Örgütü, Tapınak                    Şövalyeleri ve Hermetizm gibi akımların tümünü kapsar;                   Tanrı’dan ötürü var olan insanın iyi cevherini uygulamalarla                   ve bilgilendirme yoluyla daha da mükemmel hale getirmeyi                   amaçlarlar. Gül sembolü de böyle ortak bir semboldür ve                   hepsinde bir karşılığı vardır.

  Gül,                   göksel mükemmelliği bünyesinde barındırırken dünyasal                   tutkuları da içeren, dolayısıyla içinde zıtlıkları taşıyan son                   derece kompleks bir ezoterik semboldür. Aynı zamanda da                   dünyanın her yerinde şairler tarafından özel bir önem                   atfedilen, yaygın kullanımı olan bir semboldür. Batı                    simyasında en önemli çiçek olup kısmen Doğu Ezoterizmi’nde de                   yer alır. Gül hem zaman, hem ebediyet’tir; hem yaşam hem de                   ölümdür, hem doğurganlık hem de bekarettir. Gül                   mükemmelliktir, pleroma’nın                    (1),                   tamamlanmanın, yaşamın gizeminin, hayatın kalp merkezinin,                   bilinmeyenin sembolü olup güzellik, zerafet, mutluluk ve aynı                    zamanda şehvet düşkünlüğü, tutkular, hatta şarapla                   ilişkilendirildiğinde şehvetin ve baştan çıkarıcılığın da                   sembolüdür. Dişil tanrıçaların çiçeği olarak gül; sevginin,                   hayatın, yaratılışın, doğurganlığın ve insandaki dişil gücün                   sembolüdür.

0