Cevaplar

2012-10-01T13:49:40+03:00

maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir. Daha genel olarak, evren ile ilgili nasılları cevaplamak için doğanın genel bir analizidir.

Fizik en eski akademik disiplinlerden biridir, astronomiyi kapsadığı için ilki de denebilir. 16. yüzyıldan bu yana kendi sınırlarını çizmiş modern bir bilim olmasına karşın, Bilimsel Devrim'den önce iki bin sene boyunca felsefe, kimya, matematik ve biyolojinin belli branşları ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Buna karşın, matematiksel fizik ve kuantum kimyası gibi alanlardan dolayı fiziğin sınırlarını net olarak belirlemek güçtür.

Fizik, diğer disiplinleri etkilemesi bakımından da önemlidir. Bunun nedeni kısmi olarak ondaki gelişmelerin genellikle teknolojiye uygulanmasıyken, fizikteki yeni fikirlerin matematik ve felsefe gibi diğer disiplinleri etkilemesinin katkısı da büyüktür. Örneğin, elektromanyetik ve nükleer fizikteki yenilikler günümüz toplumunun evrilmesinde önemli yer tutan televizyon, bilgisayar, elektrikli ev eşyaları, nükleer silahlar gibi ürünlerin, termodinamikteki yenilikler motorlu taşımanın, mekanikteki yenilikler kalkülüsün gelişmesine neden olmuştur ALINTI 

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-01T13:50:09+03:00

biraz alıntı biraz kendi bilgilerim

 

Fizik,Madde ve Enerji arasındaki etkileşmi inceleyen ,tabiat olaylarını çeşitli deneysel gözlem ve ölçümlere dayanarak açıklamaya çalışan uygulamalı bir bu bir bilim dalıdır. Fizik bilimi kullanılarak, tabiattaki olaylar matematiksel problemlere dönüştürülerek

açıklanır.Fizikçilerin amacı tabiatı daha iyi tanıyarak ve tanıtarak, insanlığın tabiattan azami faydayı sağlamasıdır. Yapılan çalışmalar, mühendislerin ve diğer temel bilimleri icra edenlerin hizmetine sunulur. Bu sayede fizik diğer tabii bilimlerin kaynağı haline gelmektedir.

 

Elektrik enerjisi, mıknatıs ile bir iletkenin birbiri etrafında dönmesiyle elde edilir. Bu olayı ilk kez Faraday açıkladı. Bu özellik kullanılarak jeneraörler icat edildi. Aynı elektrik yıldırıma dönüştüğünde insana zarar verebilir. Tabiatta meydana gelen olaylar insanlık için yararlı ya da zararlı olabilir. Meydana gelebilecek zararı önlemek için sebep olan olayı tanımak gerekir. Fizikçiler yıldırımı tüm sebep ve sonuçlarıyla açıkladılar. Amerikalı Franklin yıldırımın olumsuz etkilerini azaltmak için paratoneri icat etti. Thomson, Rutherford, Bohr gibi fizikçiler maddenin en küçük yapı taşı olan atomu açıklamak için çeşitli teoriler ortaya attı. Şimdi ise Kuantum mekaniksel yaklaşıma göre Schrödinger denklemleri yardımıyla atom modern fizik anlamında açıklanmaktadır. Bunun sonucunda diğer temel bilimlerle uğraşanlar atomu daha iyi tanımakta, örneğin kimyacılar atomlar arası çeşitli reaksiyonları açıklarken, fizikçilerin atom hakkındaki görüşlerinden yararlanmaktadırlar.

Günlük hayatımızda ise fizik her anımızda vardır. Fizik bize günlük hayatımızda birçok olayda yardımcı olur ve her açıdan kolaylıklar sağlar. İnsanın duyu organlarının güçleri sınırlıdır. Örneğin mikropları görmek için mikroskop, uzaktaki yıldızları incelemek için ise teleskoplar kullanılır. Mikroskop, teleskop gibi aletler duyu organlarının gücünü arttırır, gözlemin alanını genişletir. Bu aletlerde, ışığın kırılması, ışığın yansıması gibi fizik olayları kullanılır. Terazi, termometre, mikroskop, barometre gibi aletler organların algılarıyla elde edilen sonuçları güçlendirmek için kullanılır.

 Günlük hayatımızda  fizikten yararlanılarak yapılmış bazı araçlar aşağıdaki gibi sayılabilir.

1 5 1