Cevaplar

2012-12-08T16:12:34+02:00

http://www.fenniveteknolojik.com/?p=50 burda anlatıyooo :D........

0
2012-12-08T16:13:23+02:00
Maddenin Yapısı ve Özellikleri

MADDENİN YAPISI VE ÖZELİKLERİ

Atomlar çok çok küçük olduklarından kimse onları çok güçlü bir mikroskopla bile göremez. Elektron mikrografikleri milyonlarca atomun birleşerek meydana getirdiği büyük molekülleri gösterir. Elektron mikrografikleri Büyük Çin Seddi’nin uzaydan çekilmiş fotoğrafına benzetilebilir. Fotoğrafta Çin Seddi duvarını görebilirsiniz; fakat duvarı meydana getiren taşları göremezsiniz. Yaklaşık 2400 yıl önce eski Yunanlı filozof Democritus bir madde sonsuza dek küçük parçalara bölünürse en sonunda o maddenin en küçük parçacığının elde edilebileceğini ileri sürdü. Atom adı Yunanca bölünemeyen anlamına gelen ”atomos”tan gelir.

Democritus’un görüşü metaller gibi basit maddelerin yapılarının açıklanmasında günümüzdeki modern atom teorisi ile uyuşur. Diğer eski Yunanlı filozoflardan Plato ve Aristo o dönemde Demecritus’un fikrini kabul etmemişlerdi Gerçekten de eski yunanlı bilim insanlarının o dönemde atom hakkında herhangi bir deney yapmadan fikir ileri sürmeleri günümüz bilim insanlarına çok etkileyici gelmektedir. Daha sonraları ise bilim, atom konusunda 2000 yıl gibi uzun bir süre bilim insanlarının gündemi dışında kaldı ta ki İngiliz bilim insanı John Dalton (1766-1844) ileri sürdüğü atom teorisini açıklayıncaya kadar. Ünitede geçmişten günümüze kadar ortaya çıkan atom teorilerini ve atomun yapısı hakkındaki bilgileri öğrenerek atomların elektron alarak, vererek veya ortaklayarak meydana getirdiği yapılar hakkında bilgi sahibi olacağız.

 

0