Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-08T16:13:54+02:00

Alessandro Volta Alessandro Volta 18 Şubat 1745 İtalya'nın Como şehrinde doğdu, 5 Mart 1827 günü orada öldü; İtalyan fizikçi ve kimyâcısı.
Volta ilk pili yapan ve bundan elektrik üreterek, elektrik çağını başlatan kişidi. Volta'nın ilk çalışmaları statik elektrik yükünü ölçen elektrometreler üzerinde olmuş ve 1771 senesinde elektrik konusunda ilk eseri yazmıştır. 1774 senesinde Como'da fizik profesörü olan Volta burada 25 sene elektrik konusunda çeşitli yazılar yazmış, deneyler yapmıştır. Elektroskopun geliştirilmesi, odyometre, elektrikli tabanca, yanıcı gazları tutuşturan elektrikli çakmak Volta'nın ilk buluşlarıdır.
20 Mart 1800 günü açıkladığı Volta pili ise elektriğin ilk olarak bir kaynaktan su gibi devamlı akmasını sağlıyordu ki, bu buluşu elektrik çağını açmıştır. Volta pili elektrokimyevi bir olayın sonucu akım üreten elektrik güç kaynağıdır. Volta'nın bu buluşu yapması I.Napolyon'in takdirlerini kazanmasına sebep olmuş, altın madalya ve para ile taltif edilmiştir. Daha sonra Lombardy senatörü olmuş ve bir müddet sonra da Fransız şeref madalyası verilmiştir. İngiliz Kraliyet Cemiyeti 1881 senesinde elektromotor kuvvet birimi olan Volt'u Volta'nın ismine izâfeten kabul ederek kullanmaya başlamışlardır.                    

1 4 1
En İyi Cevap!
2012-12-08T16:13:59+02:00

OLTA, Alessandro (1745-1827) : İtalyan bilim adamı. On altı yaşına gelinceye dek Cezvit Koleji’nde eğitim görür, sonra öğrenimini özel olarak sürdürür. 1769′da elektrik olayını betimleyen bir inceleme yazısı yayımlar. 1774′tc Como Üniversite­si’nde profesör olur, bir yıl sonra indüksiyonla elektrik üretmek için icat ettiği basit elektro-statik makinesine ilişkin yazısı çıkar. Volta’ya ün sağlayan bu çalışması, 1770′te Pavia’da yni kurulan deneysel fizik kürsüsüne çağrılmasına yol açar

 

Elektrik milattan öncesinden beri biliniyordu fakat net ve uygulanabilir bir bilgi olarak ortaya koyulması ancak 19. yüzyılda gerçekleşebilmiştir. Bu tarihe kadar elektrik alanındaki en önemli isimlerden birisi Luigi Galvani(1737-1798)’dir.
Luigi Galvani, 1783 yılında yaptığı ünlü kurbağa deneyi ile bilinir. O tarihte bilinen statik elektriği kullanarak metal bir çubukla ölü bir kurbağanın bacağına dokundurmuş ve bacağın hareket ettiğini keşfetmiştir. Bu olay, statik olarak elektrik yüklenmiş bir metal çubuğun uyarıldığında kasları hareket ettirmesi prensibine dayanır ve bioelektriğin keşfi için yapı taşlarından birini oluşturur.
Galvani, hayvansal elektrik olarak adlandırdığı buluşunda canlı hücrelerinin değil kasların elektrik içerdiğine inanmıştır. Fakat Galvani’den sonra deneyleri sürdüren Alessandro Volta(1745–1827), bunun kas hücrelerinin yapısındaki metal iyonlarından ve içerisindeki sıvıdan kaynaklandığını keşfetti.
Volta, aynı mantıkla ilerleyerek tuzlu su çözeltisinin iki ayrı uç kısmına çinko ve bakır metal parçalarını yerleştirmiş ve elektrik akımını elde etmiştir. 1801 yılında gerçekleşen bu keşif Volta Pili olarak bilinir. Bu keşif ile Galvani’nin hayvansal elektrik teorisi ortadan kalkmıştır. Alessandro Volta 1827 yılında ölmüştür. Ölümünden sonra elektrik ve elektriği depolama yani pil alanında yapılan gelişmelerde onun temelini attığı bu keşifin değeri çok daha iyi anlaşılmış ve onun anısı olarak elektrik gerilim birimine “Volt” adı verilmiştir. bu

1 5 1