Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-08T16:44:26+02:00

Para bir mübadele aracıdır:Malların alınmasında ve satılmasında para bir araçtır ve mübadelede kolaylık sağlar Mübadele aracı olması herkes tarafından bilindiği ve kabul edildiği için trampada karşılaşılan zorluklar ortadan kalkar Böylece ihtiyaçlar hızla karşılanmış olur Para ortak bir değer ölçüsüdür:Çeşitli mal ve hizmetlerin değerini ,para yardımı ile ölçer ve anlarız Bütün mal ve hizmetlerin ,bir birinin değeri para ile ölçülmekte ve buna fiyat denilmektedir Para,fiyatı ortaya çıkarttığı için ticareti kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır Paranın değerinin sürekli şekilde düştüğü yüksek enflasyon yaşayan ekonomilerde para,bu işlerini tam olarak yerine getirememektedir Para bir tasarruf aracıdır:Gelirin kullanılmayan kısmı olan tasarruf için para önemli bir vasıtadır Çünkü gelir elde edildiği dönemde harcanmayabilir İşte ,tasarruf denilen bu olayın gerçekleşmesi para sayesinde olur Tasarruflarımız para şeklinde korunur Eğer tasarruflar menkul yada gayrimenkul mallar satın alınarak muhafaza edilirse bu tür malları gerektiğinde hemen paraya çevirmek mümkün olmayabilir Para her an kullanıma hazır(likit) olduğu için tasarruf aracı olarak genel kabul görmektedir Para bir dönem aracıdır: Paranın fonksiyonlarını yerine getirmesi ekonomik gelişmelere paralel olarak daha da somutlaşmıştır Önceleri tek aşamalı karşılıklı trampaya;daha sonraları çok aşamalı trampaya başvurulmuştur Yani, eşdeğerli iki mal bulunana kadar,arada başka trampalar gerçekleştirilmiştir Mübadele vasıtası olarak para devreye girdikten sonra,bu kez para çeşitleri söz konusu olmuştur


Kaynak: http://www.forumlord.net/misafir-soru-ve-cevaplari/33669-para-nicin-bir-tasarruf-araci-olarak-kullaniliyor.html#ixzz2ETJLT18v
6 4 6