Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-08T16:49:16+02:00

Demokrasi çeşitli ortamlarda yaşanarak öğrenilebilir, yaşatılabilir. Özellikle aile, okul, din kurumları ve iş çevresi bu ortamları yaşatma açısından çok uzaktır. Yani demokrasi felsefesi pratikte yaşanmıyor.
Demokrasi bir yönetim ve yaşam biçimi felsefesidir; demokratik davranış ve tutum, demokratik ortamlarda kazanılabilir, korunabilir ve sürdürülebilir. Demokratik yaşamı ve felsefesini edinme, bir sosyalleşme ve eğitim sorunudur. Buradan hareketle genel olarak aile, okul, iş çevresi, din kurumları ve kitle iletişim araçlarının, başta çocuklar olmak üzere bireyler üzerindeki etkileri, dolayısıyla demokratik yaşam üzerindeki etkileri göz ardı edilemez. Yönetim biçimi demokrasi olan toplumumuzda kabul edilmesi gereken toplumsal davranış “demokrasi davranışı” olmalıdır. Peki böyle midir? Hemen her alanda karşımıza çıkan temel sorunlarımızdan birinin, demokratik davranışı bir yaşam biçimi ve felsefesi haline dönüştürmemiz gerçeği olduğuna göre böyle olduğunu söylemek güç.

1 5 1