Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-01T13:57:11+03:00

Bu’ud - boyut

amûd - dikey

dılı - kenar

faraziye - varsayı

hat - çizgi

hattı munassıf - açıortay

hattı mail - eğik

kutur - çap

kavis - yay

kaaide - taban

kaim zaviyeli müselles - dikey üçgen

mekan - uzay

muhit-i daire - çember

mümâs - teğet

mustatîl - dikdörtgen

muhammes - beşgen

mecmû - toplam

mesâha-i sathiyye - alan

mahrut - koni

müselles-i mütesâviyü’l-adlâ’ - eşkenar üçgen

müselles-i mütesâviyü’ssâkeyn - ikizkenar üçgen

murabba - kare

mümaselet - imsiy

müştak - türev

müsavi - eşit

muvazi - paralel-koşut

menşur - pürüzma

mukavves - eğri

muhit - çevre

nisbet - oran

nısf-ı kutur - yarıçap

re’s - köşe

re’sen mütekabil zâviyeler - ters açılar

satıh - yüzey

seviye - düzey

şâkulî - düşey

şibh-i münharif - yamuk

tenasüb - orantı

tamamlıyan zaviye - tümey açı

umumi totale - ökül küre - yüre

ufkî - yatay

va’zîyet - konum

veter - kiriş

zâviye - açı

zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan - iç ters açılar

zâviyetân-ı mütevâfıkatân - yöndeş açılar

zaviyei hadde - dar açı

3 5 3