1) Türkiye Cumhuriyeti Resmi Sitelerini Yazınız.

2) İnternet Vergi Dairesinin Kuruluş Amacı Nedir?

3) Bilgisayarda Tutulan Bilgilerin Güvenliğini Sağlamak İçin Neler Yapılabilir? Güvenlik Önlemlerini Yazınız. ( 3 tane)

4) E-Devlet İşlemleri Günlük Hayatta Nasıl Kullanılmaktadır? E-Devlet işlemlerine örnekler veriniz. ( 3 tane)

5) İnternet Üzerinde Bilgi Paylaşırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Nelerdir? ( 4 tane)

6) İnternet'ten Çevrim İçi Hizmet ya da Ürün Satın Alırken Nelere Dikkat Etmemiz Gerektiğini Yazınız. ( 3 tane)

7) Bilişim Suçlarına Örnek Veriniz. ( 3 tane)

8) E-Devletin Günlük Hayatta Kullanımına Örnekler Veriniz. ( 3 tane)

9) Bilgisayarda Parola Eklemenin Yolunu Yazınız. ( Örnek: Bilgisayar-Yerel Disk)

10) Hangileri Bilişim Suçlarındandır?

a- Bilgisayar Korsanlığı

b- Vergi Kaçakçılığı

c- Şifre Hırsızlığı

ç- Rüşver Almak ve Vermek

d- Hırsızlık

e- Lisanssız Yazılım Satılması

NOT:Boş laf yazanlar şikayet edilecektir.

LÜTFEN BU ÖDEVİ YAPIN EN GÜZEL CEVABI VERENE (hepsine ama) = EN İYİ CEVAP+ PROFİLDEN TEŞEKKÜR+YORUM

CEVAP VERENE (hepsine ama) = PROFİLDEN TEŞEKKÜR+YORUM

1

Cevaplar

2012-12-08T18:01:38+02:00

www.basbakanlik.gov.tr/ 
www.tccb.gov.tr/
www.tbmm.gov.tr/

 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı vergi, resim, harç ve benzeri gelirlerin, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin düzenli, süratli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için vergi dairelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönetmelik Defterdarlığa bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi şeklinde kurulan vergi dairelerinin kuruluş esaslarına, örgütlenmesine, birimlerin görevlerine, yönetim ve kadrosuna, görev, yetki ve sorumlulukların dağılımına ilişkin hükümleri kapsar. 

Hukuki Dayanak 

Madde 3- Bu Yönetmelik, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 543 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek 14 üncü Maddesine göre hazırlanmıştır.

 
 

Bilgisayar güvenliği, elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanması ve taşınması esnasında bilgilerin bütünlüğü bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması için, güvenli bir bilgi işleme platformu oluşturma çabalarının tümüdür. Bunun sağlanması için duruma uygun güvenlik politikasının belirlenmesi ve uygulanması gereklidir.

Bu politikalar;

Etkinliklerin sorgulanması Erişimlerin izlenmesi Değişikliklerin kayıtlarının tutulup değerlendirilmesi Silme işlemlerinin sınırlandırılması

gibi bazı kullanım şekillerine indirgenebilmektedir.

e devletin günlük hayatta kullanımı
- Sosyal yardımlar ve transferler,
- Kamu bilgilerine erişim,
- Kurumlar arası, kurum içi, vatandaş/şirket-kurum arası iletişim,
- Vergi tahakkuku, ödemeler,
- Kamu alımları,
- Uluslararası ticaret, gümrükler,
- Yasaların uygulanması,
- Sağlık, eşitim, ortak kütüphaneler servisi vb.  internet ortamında bilgi paylaşılırken nelere dikkat edilir

1Kullanıcı, herkesle paylaşmayacağı bilgiyi sosyal medyada da paylaşmamaya dikkat etmeliyiz.
2.Sosyal ağlarda, kayıtların çok sayıda senkronize olmuş sunucular üzerinde tutulduğunu bilmeliyiz.
3''İnternette kaydedilen bilgiler silseniz dahi tamamen yok olmaz''
internette paylaşılan ve kaydedilen bilgilerin, kullanıcı daha sonra onu silse dahi tamamen yok edilemediğini vurgulayarak, bu nedenle internet kullanıcılarının herhangi bir bilgiyi sosyal ağlarda paylaşırken veya herhangi bir şeyi kayıt altına alırken dikkatli olması gerekir.

4''Hazırlamakta olduğunuz bir yazınızı, bir eserinizi veya bir fikrinizi sosyal medyada paylaşmışsanız, telif hakkınızın olmayacağını bilmekte fayda vardır''
 *İnternet üzerinden alışverişte kesinlikle tanınmış şirketlerden alışveriş yapılması gerekir.

*İnternetten alış veriş yapmadan önce alışveriş yapılacak sanal mağazanın telefonunu, adresini, elektronik posta adresini ve adını tam olarak açık ve net bir şekilde verip vermediğine bakılmalı. Eğer o mağaza güvenilirse bu bilgileri çok açık ve net bir şekilde vermesi lazım. Vermiyorsa gönderilen üründe problem çıkması halinde şikayet merci bulamazsınız.

* Satın almak istediğiniz ürün hakkında, mağaza tarafından detaylı bir açıklama sunulması gerekir. Size gelen ürün, istediğiniz ürün değilse, bunu ispat etmeniz gerekecek. İşte o zaman ürün hakkındaki detaylı açıklamanın fotokopisi imdadınıza yetişecek.

* Mağaza tarafından satın alacağınız ürünün fiyatı ve ek ücretler, vergiler net olarak bildirilmeli. Ürünün toplam fiyatı, teslimat şartları, ödeme koşulları, iptal ve halindeki durumlar mutlaka belirtilmeli.

* Ürünü satın aldıktan sonra size kaç günde ulaşacağı belirtilmeli.

* Sanal ortamda kredi kartıyla alışveriş yaptığınız için şifrenizi ve bilgilerinizi vereceksiniz. Onun için kredi kartı şifresini vereceğiniz sayfanın adres çubuğunda HTTPS:// olması gerekir.
BİLİŞİM SUÇLARI : 

Başkalarının adına e-mail göndererek özellikle ticari ve özel ilişkileri zedeleme.

b. Başkalarının adına web sayfası hazırlamak ve bu web sayfasının tanıtımı amacıyla başkalarına e-mail ve mesaj göndermek ve bu mesajlarda da mağdur olan şahsın telefon numaralarını vermek.

c. Kişisel bilgisayarlar yada kurumsal bilgisayarlara yetkisiz erişim ile bilgilerin çalınması ve karşılığında tehdit ederek maddi menfaat sağlanması

d. Şirketlere ait web sayfalarının alan adının izinsiz alınması ve bu alan adlarının karşılığında yüklü miktarlarda para talep etmek.

e. Özellikle Pornografik içerikli CD kopyalamak ve satmak.


1 5 1