Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-08T17:23:40+02:00

Yönetim şekilleri nelerdir? Yönetim şekillerine dair hazırladığımız yazımız umarım yararlı olacaktır size..   1- Mutlakiyet, 2- Meşrutiyet, 3- Cumhuriyet. Mutlakıyet  idaresinde, devlet, başta bulunan bir hükümdar tarafından yönetilir. Hükümdara, milletlerce değişik adlar verilmiştir.  Osmanlılar zamanında başta bulunan hükümdara padişah denirdi. İranlılar  başlarında bulunan hükümdara şah adını verirler Avrupa’daki devletler de, başlarındaki hükümdarlara kral  derler. Mutlakiyetle yönetilen ülkelerde başta bulunan hükümdar, aynı soyadından  gelen kimselerden olur. Seçim yolu ile yönetimi almazlar .

3 3 3
2012-12-08T17:23:44+02:00


1- Mutlakiyet,

2- Meşrutiyet,

3- Cumhuriyet.

Mutlakıyet idaresinde, devlet, başta bulunan bir hükümdar tarafından yönetilir. Hükümdara, milletlerce değişik adlar verilmiştir. Osmanlılar zamanında başta bulunan hükümdara padişah denirdi. İranlılar başlarında bulunan hükümdara şah adını verirler Avrupa’daki devletler de, başlarındaki hükümdarlara kral derler.

Mutlakiyetle yönetilen ülkelerde başta bulunan hükümdar, aynı soyadından gelen kimselerden olur. Seçim yolu ile yönetimi almazlar .Bunların ülkede sonsuz yetkileri vardır. Diledikleri kanunları çıkarırlar, diledikleri şekilde vergi koyarlar, dilediklerini öldürürler, hapse atarlar, sürgüne gönderirler. Diledikleri devletlerle savaşa girişirler. Bütün ülke, toprakları ve insanları ile hükümdarın malı sayılır.

Meşrutiyet idaresinde başta yine bir hükümdar vardır. Fakat, bunun yetkileri kısılmıştır. Ülke, halkın seçtiği milletvekillerinin meydana getirdiği bir Meclis tarafından çıkarılan kanunlara göre yönetilir. Fakat, yine de son söz, hükümdarındır.

Cumhuriyet idaresinde, başta bir hükümdar yoktur. Egemenlik hakkı, milletindir. Millet .kendini yönetecek temsilcilerini seçer. Bu temsilcilerin meydana getirdiği Meclisler, çıkardığı kanunlarla devletin yönetimini sağlarlar.

Meclis tarafından, belli süreler içi» seçilen, Devletin başı olan Cumhurbaşkanı, Meclis üyeleri arasından birini, hükümetin başına getirir, Başbakan yapar. Başbakan da, kendi yardımcıları Bakanları seçer, böylece hükümeti kurmuş olur. Hükümet de, her zaman için. Meclisin denetlemesi altında çalışır.

 0