Cevaplar

2012-12-08T18:36:46+02:00

mm mouse sağ tuşa bas orda yeni var ona tıkla ordan power point yükle sonra resimleri kopyala yağıştır yap power pointe

1 1 1
2012-12-08T18:37:26+02:00

BASINÇ

Katı,sıvı ve gazlar ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar.Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç(P),bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete de basınç kuvveti(F)denir. 


KATILARDA BASINÇ

Katı cisimler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye basınç yaparlar.Taban alanı S,ağırlığı G olan katı bir cisim,bulunduğu yüzeye P=h.d kadar bir basınç uygularlar. 
1)Katılarda basınç kuvveti daima katının ağırlığı kadardır.Dolayısıyla katı cismi hangi yüzey üzerine koyarsak koyalım basınç kuvveti değişmez.
2)Düzgün katıları(küp,dikdörtgenler prizması,silindir)zemine yaptıkları basınç P=h.d ile de hesaplanabilir.Burada h cismin yüksekliği,d ise özkütlesidir.
3)Katılar uygulanan kuvveti kendi doğrultusunda aynen iletirken,basıncı aynen iletmezler.Katılarda basınç genel olarak yüzeyle ters orantılıdır.Bundan yararlanarak kesici ve delici aletler yapılır. 

Birimi N/m.m=Pascal,dyn/cm.cm=Bar 

SIVILARDA BASINÇ

Bir kaptaki sıvı ağırlığı nedeniyle bulunduğu kabın her noktasına basınç uygular.Sıvı içindeki herhangi bir noktadaki sıvı basıncı;
1)Sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
2)Sıvının üst yüzeyine olan uzaklık ile doğru orantılıdır.
3)Sıvının derinliği aynı kalmak şartıyla kabın şekline ve içindeki sıvı miktarına bağlı değildir. 
SIVI BASINÇ KUVVETI(F):Bir sıvını ağırlığı nedeniyle içinde bulunduğu kabın herhangi bir yüzeyinin tamamına uyguladığı dik kuvvete sıvı basınç kuvveti denir. 
PASCAL PRENSİBİ:Sıvılar basıncı aynen her doğrultuda iletirler.Sadece doğrultu ve yönünü değiştirirler.Bundan yararlanarak su cenderesi,hidrolik fren...gibi sistemler yapılabilir. 
SONUÇ:Sıvı basınç kuvveti F=h.d.s bağıntısı ile bulunur.Burada; h:ilgili yüzeyin orta noktasının sıvının üst yüzeyine uzaklığı d:sıvının özkütlesi s:ilgili yüzeyin alanıdır.

1 5 1