Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-08T17:35:54+02:00

Dost acı söyler. Dost sevilip güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi  görüşülen kimsedir. Dostlar hiçbir çıkar kaygısı gütmeden yaklaşırlar insana.  Düşman kimselerin aksine, insanın iyiliğini isterler. Sevinci paylaştıkları gibi  üzüntüyü de paylaşırlar. Bu bakımdan dostlarımız olanlar eksikliklerimizi,  kusurlarımızı, yanlışlıklarımızı yüzümüze karşı söylemekten çekinmezler. Bizi  memnun etmek için değil doğruyu göstermek için konuşurlar. Amaçları bizi  düzeltmek, acı da olsa gerçeği yüzümüze söylemektir. Bu bakımdan iyiliğimiz için  söyledikleri sözlerden ötürü onlara kırılmamalıyız.
Dost başa bakar,  düşman ayağa. Temiz giyinip kuşanmak hem dost, hem de düşman için  oldukça önemlidir. Bu durum başımızı yukarıda görmek isteyen dostlarımızı  sevindirecek, ayağımızın kaymasını bekleyen düşmanlarımızı da  kahredecektir.
Dost dostun eyerlenmiş atıdır. Hakikî dost,  dostunun en sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır durumda  bekler.
Dost ile ye, iç; alış veriş etme. Her türlü alış  verişin temelinde çıkar yatar. Dolayısıyla çıkarların çatıştığı yerde  tatsızlıkların baş göstermesi, giderek de dostluğu bozması mümkündür. O hâlde  dostluklarını sürdürmek isteyen kimseler birbirleriyle alışveriş yaparken ya çok  dikkatli olmalı, ya da alışveriş yapmaktan mümkün olduğunca  kaçınmalıdırlar.
Dost kara günde belli olur. Varlıklı, iyi,  güzel ve mutlu günlerimizde bizimle dostluk kuran, arkadaşlık eden, yanımızdan  ayrılmak istemeyen çok olur. Herkesin mutluluktan bir pay almaya çalıştığı böyle  günlerimizde, etrafımızdaki bu kişilerin hepsine gerçek dost diyebilir miyiz?  Kuşkusuz hayır. Bu ancak işlerimizin kötü gittiği, üzüntülerimizin arttığı,  felâketlerin bizi boğmaya çalıştığı günlerimizde belli olur. İyi ve mutlu  günlerimizde olduğu gibi, bizi kara günlerimizde de yalnız bırakmayan,  sıkıntılarımızı paylaşan kişiler gerçek dostlarımızdır.
Dostluk başka,  alış veriş başka. Alış verişin temelinde çıkar, dostluğun temelinde ise  fedakârlık yatar. Bunu bilip dost kalmak isteyenler alış verişlerini arkadaşlık  ilişkisinden ayrı tutarlar. Bu kişiler arasındaki dostluk, birinin ötekine  fedakârlık yapmasını gerekli kılmaz.
Dostun attığı taş baş  yarmaz. Dostun acı sözünden veya sert davranışından bize kötülük gelmez.  Biliriz ki, onun bu yaptığı bizim iyiliğimiz içindir.

0
2012-12-08T17:36:53+02:00

Dost kara günde belli olur
Varlıklı, iyi, güzel ve mutlu günlerimizde bizimle dostluk kuran, arkadaşlık eden, yanımızdan ayrılmak istemeyen çok olur. 

Dostluk başka, alış veriş başka
Alış verişin temelinde çıkar, dostluğun temelinde ise fedakârlık yatar. Bunu bilip dost kalmak isteyenler alış verişlerini arkadaşlık ilişkisinden ayrı tutarlar. Bu kişiler arasındaki dostluk, birinin ötekine fedakârlık yapmasını gerekli kılmaz.

Dost acı söyler
Dost sevilip güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen kimsedir. Dostlar hiçbir çıkar kaygısı gütmeden yaklaşırlar insana. Düşman kimselerin aksine, insanın iyiliğini isterler. Sevinci paylaştıkları gibi üzüntüyü de paylaşırlar. Bu bakımdan dostlarımız olanlar eksikliklerimizi, kusurlarımızı, yanlışlıklarımızı yüzümüze karşı söylemekten çekinmezler. Bizi memnun etmek için değil doğruyu göstermek için konuşurlar. Amaçları bizi düzeltmek, acı da olsa gerçeği yüzümüze söylemektir. Bu bakımdan iyiliğimiz için söyledikleri sözlerden ötürü onlara kırılmamalıyız.

Ayıpsız yâr (dost) arayan, yârsız (dostsuz) kalır.
Hemen her şeyin, her insanın bir kusuru, bir eksiği vardır. Hatasız kul olmaz. Dolayısıyla insanın mükemmel bir dost, arkadaş ve sevgili aramaya çalışması boşunadır. Böyle bir dost bulamayacağı gibi, dostsuz kalması da mümkündür. Bu bakımdan insan bir şey elde etmek, bir dost bulmak istiyorsa onları kusurları ile kabul etmeye hazır olmalıdır.

Yoldan kal, yoldaştan kalma
Yolculukta insanın başına türlü işler, sıkıntılar, belâlar gelebilir. Bunların halledilmesi içinde bir insana gerek duyulur. Bu gereklik, yolculukta candan bir arkadaşın önemini büyük kılar. Dolayısıyla insan, candan bir yol arkadaşı bulabilmek için hareketini erteleyebilir.

Üzüm üzüme baka baka kararır
Her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden, bir çevrede yaşamaya çalışan kimseler birbirlerinden etkilenirler; birbirlerinin özelliklerini, huylarını ve alışkanlıklarını kaparlar.

Sürüden ayrılanı (ayrılan kuzuyu, koyunu) kurt kapar (yer).
Herkesin tuttuğu yolu bırakıp ayrı bir yol tutturanlar, herkesin yaptığını yapmayanlar, ya da arkadaşlarının yardımıyla yapılan bir işten ayrılanlar büyük zarara uğrarlar.

Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan
Kişi, kiminle arkadaşlık ederse, ondan etkilenir; onun alışkanlıklarına, düşüncelerine eğilim duyar; huyunu, gidişini kapar.

Körle yatan şaşı kalkar (İtle yatan bitle kalkar).
Değersiz, kötü, ahlâksız kişilerle ilişki kurup arkadaşlık yapanlar ister istemez onlardan etkilenir ve kötü huylar kaparlar

Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur
İnsanlar gezen, dolaşan, hareket eden varlıklardır. Bir yerden kalkıp başka bir yere gidebilirler. 

Can canın yoldaşıdır
İnsan yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz. Bir arkadaşa, bir dosta mutlaka ihtiyaç duyar. 

0