Cevaplar

2012-12-08T17:53:44+02:00

Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen ve onları özelliklerine göre sınıflandıran, çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştıran kişidir.

  GÖREVLER  

Zoologlar araştırıcı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar. Araştırıcı zoologlar belli bir hayvan türü üzerinde uzmanlaşırlar. Araştırıcı olarak çalışan zoolog;-     Yeryüzündeki hayvanların yaşayışlarını, doğal ortamları içinde gözlem yolu ile inceler,-     Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini laboratuarlarda incelerler ve elde edilen verilere göre hayvanları sınıflandırır,-     Hayvanların evrimini, fosilleri inceleyerek araştırır.

  Uygulama alanında çalışan zoolog;

-     Çeşitli ilaçların hayvanlar üzerindeki etkisini deneysel olarak inceler,-     Tarımda böcekler ve diğer zararlı hayvanlarla mücadele yöntemleri geliştirir,-     Milli parklardaki hayvanlar için uygun ortamlar yaratılmasına çalışır,-     Gümrüklerde ülkeden dışarıya çıkarılmaya ya da yurt dışından getirilmeye çalışılan hayvan türleri konusunda görüş bildirir,-     Hastanelerde doku ve hücre incelemeleri yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER  

-     Laboratuar araç-gereçleri,-     Mikroskop,-     Ultrason santrifüj,-     Kimyasal maddeler,-     Elmas bıçak,-     Pusula,-     Bilgisayar,-     Fotoğraf makinesi,-     Ses alma cihazı,-     Arazide çalışıyorsa ortamına göre sandal, motor, balık ağları vb.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER  

Zoolog olmak isteyenlerin;-     Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,-     Doğayı seven, canlılarla uğraşmaktan hoşlanan,-     Meraklı ve iyi bir gözlemci,-     Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,-     Sabırlı, araştırmacı ve bilimsel meraka sahipkimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI  

Zoologlar laboratuar ve açık havada çalışmalarını yürütürler. Laboratuarlarda çalışma ortamı sıcak, hava çeşitli kimyasal maddelerin kokusuyla yüklüdür. Açık havada ise çalışma ortamı o anda bulunulan araziye göre değişmektedir. Zoologlar çalışırken biyologlarla, ziraat mühendisleriyle, veteriner hekimlerle, kimyagerlerle ve kimya mühendisleri ile iletişim halindedirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI  

Ülkemizde yalnız üniversitelerde bilimsel araştırmalar yapan öğretim üyeleri zoolog unvanı ile çalışmaktadırlar. Özel çiftliklerde görev yapabilirler.

 
3 3 3