Cevaplar

2012-12-08T18:07:20+02:00

Rönesans'ın İtalya'da başlama nedenleri 

* İtalya'nın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz uygarlığına ve islam dünyasına yakınlığı, 
* Haçlı Seferleri sonunda Akdeniz ticaretinin canlanmasına paralel olarak, İtalya'da bir çok liman kentinin zenginleşmesi, 
* Siyasi birlikten yoksun olan İtalya'da cumhuriyetleri andıran devletlerin bulunması, bu devletlerde diğer Avrupa ülkelerine göre daha serbest bir düşünce ortamının bulunması, 
* İtalya'nın dini merkez olması Papalığı ve Vatikan Kilisesini ziyarete gelenlerin bol miktarda bağış yapmaları, ekonomik refahın yükselmesinde etkili olmuştur. 
* Rönesans hareketleri önce İtalya'da başlamış, daha sonraki dönemde Fransa, Almanya, ingiltere, Hollanda ve ispanya'da görülmüştür. 

Rönesans'ın İtalya'dan diğer ülkelere geçişini kolaylaştıran nedenler: 
* İtalya'nın dini, eğitim, kültür ve ekonomik merkez olması 
* İtalya veraset savaşları nedeniyle birçok kralın bu ülkeye gelmesi ve buradaki gelişmeleri kendi ülkelerinde uygulamak istemeleridir.

0
2012-12-08T18:07:28+02:00


Rönesans Nedir (Özet)
 15. ve 16 yy larda Avrupa'da bilmi2edebiyat vesanat alanında yeniliklerinmeydana geldiği döneme "Yeniden Doğuş" anlamına GELEN Rönesans denir.Rönesans "Yeniden Doğuş" anlamına GELEN BIR süreçtir.15. Yüzyılda başlayan met süreç, Ayni Yüzyıl Içinde BÜTÜN Avrupa'ya yayıldı. Ayşe

yenilikte, Roma ve Grek başarılarının Yeniden cezalandırılması istemi vardir. Rönesans su püskürtülen anlayışlara dayanıyordu. 
• Yeryüzü İlgiÇekiciaraştırılmaya value BIR yerdir patlıyorum. 
• İhsangüçlüdür met ettik gücüyleBüyük başarılar elde edebilir. 
• İNSANIN Spor Şube Müdürlüğü Sürekli Faaliyetteki Kültür olmasi Şerefli BIR şeydir ve "gercek" güzeldir. Ayşe anlayışlara Bagli olarak da yaşadığımızDünya o Kadar İlgiÇekici BIR yerdir ki, Baska dünyalarıdüşünmenin hicbir anlamı yoktur, anlayışı hakimdir. Rönesans'ın

Sebepleri:
1. Kağıt ve matbaanın icadı. 
2. Coğrafikeşiflerden later Avrupa'da sanattan ZEVK alanZenginBİR sınıfın Ortaya çıkması. 
3. İstanbul'un fethinden later birçok Bilim adamınınItalya'Ya giderek çalışmalarda bulunması. 
4.. Coğrafi keşiflerin ETKİSİ. 
5. Antikkültürün (Eski Yunan kültürü) Incelenmesi. Rönesans tür olarak

Italya'Da başladı.Daha later Diger olan Avrupa Ülkelerine yayıldı. Ayşe dönemde human 
ve insana AIT değerlere ÖN palana çıkaran hümanizm Akimi Ortaya çıkmıştır.Bu dönemde Edebiyat alanında Dante, Petrark ve Makyavel, resim alanında Leonardo da Vinci,

heykeltıraşlık alanında Mikelanj, mimarlık alanında Rafael Önemli'de sanatçılardır. Rönesans'ın Sonuçları:1. Bilim ve Teknik alanında Gelişmeler Oldu. 

0