Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-08T19:49:31+02:00

 

Konu Dosyalar Deneyler Videolar Testler Flash Sunumlar Bulmacalar Resimler Kavram Haritası Diğer


Sayfayı Yazdır

Modifikasyon ve Mutasyon Karşılaştırması

Bir canlıda karakterlerin oluşumunu genetik yapı ve çevre koşulları etkiler.

Canlıda görülen özelliklerin bazıları sadece kalıtsal olmalarına rağmen bazıları kalıtım ve çevrenin karşılıklı etkileşmesiyle ortaya çıkabilir.

Aynı genetik yapıdaki  iki canlının özellikleri  çevre şartlarının etkileriyle farklılık  gösterebilir.
( farklı ortamlarda  yetiştirilen   tek yumurta ikizlerindeki  boy –kilo – zeka  farklılıkları )

 Çevre etkisiyle canlıda kalıcı veya kalıcı olmayan  değişiklikler meydana gelebilir .


                                                M  O  D  İ  F  İ  K  A  S  Y  O  N

Ortam  şartlarının  etkisiyle  canlının   dış  görünüşünde  meydana  gelen  kalıtsal  olmayan geçici   değişikliklerdir .

Modifikasyona etki eden faktörler =  ISI  ,  IŞIK  ,  BESİN  ,  NEM  ,

Modifikasyona sebep olan çevre şartları ortadan kalktığında modifikasyonda ortadan kalkar

 Bir kovanda döllenmiş yumurtadan çıkan arı larvaları  ;
                 Bal ve çiçek tozlarıyla beslenirse   ______   İŞCİ  ARILAR
                Arı sütüyle beslenirse                     ______   KRALİÇE  ARI   olur

 Çuha  çiçekleri   ;
                 30  __  35    sıcaklıkta  ____ BEYAZ  ÇİÇEK
                 15   ___  20     sıcaklıkta  ____KIRMIZI  ÇİÇEK   oluştururlar  .

 Himalaya  tavşanlarının kulak – kuyruk – ayak  tüyleri  ;
                  Kışın    ___  SİYAH    renkli ,
                  Yazın   ___ BEYAZ   renkli olurlar

  Yetiştirilen  fideler  ;
                  Işıklı  ortamda     ___   YEŞİL  renkli
                  Işıksız  ortamda   ___   AÇIK   renkli olurlar 

   Sirke  sinekleri  büyüyürken  ;
                  200  üzerinde    ___   KIVRIK  KANATLI   olurlar  
                 160   altında        ___  KIVRIK  KANATLI    olmazlar

   insan  teni  güneşte   ___   BRONZLAŞIR

Modifikasyonda  gen  yapısı  değişmez sadece genin etki mekanizması etkilenir .
Modifikasyon   VÜCUT    HÜCRELERİNDE   görülür .

M  U  T  A  S  Y  O  N


Gen ve kromozomların ( DNA ) kimyasal yapılarında meydana gelen kimyasal  değişmelerdir

        Mutasyonlar DNA nın kendisini eşlemesi sırasında meydana gelir .


                                                 MUTASYONUN   NEDENLERİ  :

         
         A – EŞEY    KROMOZOMLARININ    YAPISINDAN 
Bazen anneden gelen yumurta hücresini  yada babadan gelen sperm hücresini etkileyerek yavru canlıda  değişikliğe yol açmasıdır 
( sağırlık –dilsizlik-albinoluk-hemofili – renk körlüğü )


         B – EMBRİYONUN  ( ZİGOTUN )   ETKİLENMESİNDEN 
Üreme hücreleriyle anne ve babadan  canlıya  doğru bilgiler aktarıldığı halde  embriyonun gelişimi  aşamasında  etkilenmesiyle oluşmasıdır 
(  doğum izleri – tavşan dudak )


         C – KROMOZOMLARIN   TAM   OLARAK   AYRILMAMASINDAN 
Kromozomların mayoz  bölünme sırasında tam olarak birbirinden ayrılmadığında  kromozom sayısı değişir ( 47 kromozom lu ) canlıda değişik karakterlerin ortaya çıkmasına neden olur .
(mongolizm )

 

 

                                      MUTASYONA  ETKİ  EDEN  FAKTÖRLER

                a-Radyasyon
                b-Kimyasal  maddeler
                c-Ph derecesi ( asitlik bazlık derecesi )
                d-Sıcaklık
                e-Besinlerdeki katkı maddeleri
                f-Ateşli hastalıklar

 


                                                     MUTASYON    ÇEŞİTLERİ


          A -  GEN  (  NOKTA  )  MUTASYONU 
Bir DNA molekülünün belli bir yerinde meydana gelen değişmelerdir


          B – KROMOZOM  MUTASYONU
Kromozomlardan bir parçanın  kopması , kopan parçanın ters  dönerek bağlanması veya yerine başka bir parçanın bağlanmasıyla oluşur.


            
Vücut hücrelerinde  meydana  gelen  mutasyonlar ( değişmeler ) sonraki nesillere aktarılmaz


Üreme  hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar ( değişmeler ) sonraki  nesillere aktarılır.


  Normal DNA şifresi                                                 Mutasyona uğramış   DNA şifreleri

  A   T   T   G   C   G                         A   T   T   G   C   G                    A   T   T   G   C   G


  T    A   A   C  G   C                         T    A   A   G  C   C                    T    A          G   C

Mutasyona neden olan maddelere  MUTAJEN maddeler denir.
Mutasyon sonucunda özelliğini kaybeden gene MUTANT GEN denir.

Eşeyli üreyen canlılarda mutasyon üreme hücrelerinde meydana gelirse yeni kazanılan özellikler nesilden nesile aktarılır.

Eşeysiz üreyen canlılarda mutasyon vücut hücrelerinde olsa dahi yeni özellik nesilden nesile aktarılabilir.

Mutasyonlar genelde canlıda olumsuz etki yapsa da bazen olumlu  değişmelere neden olabilmektedir.

 

MUTASYONA   ÖRNEKLER

• Renk pigmentlerinin olmaması ( albinoluk ) , çok parmaklılık , down sendromu, hemofili , orak hücre anemisi  ve kanser insanlarda görülen mutasyonlara örnektir.

• Tavuk ve kuzularda görülen kısa bacaklılık , keçilerdeki dört boynuzluluk hayvanlarda görülen mutasyona örnektir.


• Tohumu bol , daha iri ve lezzetli veya şekli değişmiş sebze ve meyveler bitkilerde görülen mutasyona örnektir.

• Mutasyonlar nesilden nesile aktarılarak çok uzun sürenin sonunda yeni türlerin oluşmasına neden olabilir.

1 5 1
2012-12-08T20:08:32+02:00

Mutasyon Örnekleri
Van kedilerinin farklı göz renginde olmaları
Dört boynuzlu keçi doğması
Bir elde 6 parmak oluşması
Down sendromu
Kanser hastalığı

Mutasyona Uğramış Canlı Resimleri:


Modifikasyon Örnekleri Nelerdir?

Modifikasyon, canlılarda çevrenin etkisiyle meydana gelen ve kalıtsal olmayan özelliklerdir. Çevre koşulları (ısı, sıcaklık, besin) bazı genlerin işleyişini değiştirebilir. Bundan dolayı ortam koşulları eski haline dönünce canlıda eski haline döner veya oluşan karakter oğul döllere aktarılmaz. Bu olaya modifikasyon denir. Lamarck'ın gözlemleri modifikasyona örnektir. Yapılan birçok araştırma modifikasyonların kalıtsal olmadığını göstermiştir. Örneğin, güneş banyosu yapan kimselerin derileri bronzlaşır. Ancak bu yeni deri rengi çocuklarına geçmez. Yine August Weismann sonradan kazanılmış karakterlerin kalıtsal olmadığını fareler üzerinde yaptığı deneylerle ispatlamıştır. Weisman, farelerin 20 döl boyunca kuyruklarını kestiği halde, 21. dölde de kuyruklu fareler doğmuştur. Şunlar da modifikasyonlara örnek olarak verilebilir:


Arı kovanında döllenmiş yumurtalardan oluşan larvalar; arı sütü ile beslenirse kraliçe arı, bal özü ile beslenirse işçi arılar gelişir.

Çuha çiçeği; 15-20 derecede yetiştirilirse kırmızı renkli olur, 30-35 derecede yetiştirilirse beyaz renkli olur.

Yazın güneş banyosu yapan insanların tenleri bronzlaşır, kış aylarında ise beyaz olur.

Himalaya tavşanlarının beyaz tüyleri kazınıp üstüne buz konunca yeni çıkan tüyler siyahtır.

Sirke sinekleri 18 derecede doğarlarsa kıvrık, 34 derecede doğarlarsa düz kanatlı olurlar.
0