Cevaplar

2012-12-08T20:09:31+02:00

         


Yukarıdan Aşağıya:
 1-İkiden fazla ismin birbirini tamlaması ile oluşmuş tamlama çeşidi.
 2- Canlı ve cansız varlıkları, kavramları tanıtmaya yarayan sözcük.
 3- "-ler, -lar" çoğul eki almadan çokluk ifade eden sözcüklerdir.
 4- Sözcüklerin anlamlarını değiştirmeden, tümcedeki görevlerini belirleyen eklere denir.
 5- Eylemin sadece hareket, iş, oluş, durum anlamı taşıyan kısmının sonuna -mek, -mak eki eklenerek eylem adı oluşmuş biçimi.
 6- "Gelmek" eyleminin di'li geçmiş zaman 2. tekil şahsı.
 7- Eylemlerin sonuna gelerek şahsını belirten ek.

 Soldan Sağa:
 1
İsmin yerini tutan sözcük.
 2- Tamlayan ya da tamlananı ek almış isim tamlaması.
 3- Sadece insanların yerini tutan zamirler.
 4- Varlıkların yaptıkları iş, oluş, hareket ve eylemi anlatan sözcük.
 5Yapım eki almış sözcükler.
 6- Bir sözcüğün sunu ünsüz harfle bitiyor, ondan sonra gelen kelime ünlü harfle başlıyorsa, iki sözcüğün birleşik gibi okunması.
 7Sıfatların, anlamlarını güçlendirme ve kuvvetlendirme.
 8- "Kızgınlık" sözcüğünün kökü.
 9- Her iki ismin de ek almadığı isim tamlaması.
 10- Bazı eklerde sıfatların anlamlarının daraltılmasına denir.
 11- Sözcük kök ya da gövdelerine eklenerek yeni anlamda sözcükler türeten ek.
 12- Sözcüklerin hiç ek almadan kullanılan biçimi. 

1 2 1