Cevaplar

2012-12-08T20:17:21+02:00

Kristal şekli, birden fazla kristal yüzeyinin oluşturduğu düzgün şekil olup kristallerin dış görünümlerini ifade eder. Herhangi bir kristalin şekli, o kristalin büyüme ortamındaki koşullara bağlıdır. Kristalleri gruplara ayırmak ve kristal yüzeylerinin durumunu belli etmek için koordinat sistemi kullanılır. Kristaller üç boyutlu cisim oldukları için hepsi aynı düzlem üzerinde bulunmayan üç yön koordinat sistemi olarak seçilir. Bu yönler, bir kristalin aynı yönde olmayan üç yüzeyinin, düzleminin yada kenarının, paralel olarak kristalin merkezine sürüldüğünde, bir noktada kesişmesi ile elde edilir. Kristalleri tarif etmek için, kristallerin merkezinden geçirilen bu sanal eksenlere kristal eksenleri denir. Kristal eksenleri bir noktada kesişerek bir eksenler birliği veya eksenler haçı yaparlar. Kristal eksenleri eşit yada farklı uzunluklarda bulunabilirler ve kendi aralarında çeşitli açılar yaparlar. Bütün kristal şekilleri 7 cins eksenler birliğine uyar. Belli bir grup kristalin uyduğu bir cins eksenler birliğine kristal sistemi denir. Doğada bulunan kristaller 7 tane kristal sistemi altında toplanmış ve öğrenilmesi kolaylaştırılmıştır. Bu 7 kristal sistemi şunlardır.

0