Cevaplar

2015-09-09T15:51:11+03:00
Soru 1. Bir element atomunun kütle no 243 nötron sayısı 148 dir. Bu element atomunun nötr durumda é sayısı kaçtır? A) Atom no 83 dür. B) Kütle no 209 dur. C) Çekirdek yükü 83 dür. D) Nötron sayısı 291 dir. E) ésayısı 83 dür. Soru 2. Çekirdeğinde protonların sayısı, nötronların sayısından bir eksik olan atomun kütle no 31 dir. Bu atomun nötr durumda é sayısı kaçtır? A) 15 B) 16 C) 14 D) 41 E) 30 Soru 3. iyonu için hangisi doğrudur? A) 20 é vardır. B) 18 protonu vardır. C) Kütle no 60 dır. D) 18 é vardır. E) 18 nötronu vardır. Soru 4. iyonunda 36 é vardır. Nötron sayısı, 50 olduğuna göre B element atomu hangisidir? A) B) C) D) E) Soru 5. Bir atomun (+2) yüklü olması için ne yapılmalıdır? A) 2é uzaklaştırılmalıdır. B) 2 é eklenmelidir. C) 2 p eklenmelidir. D) 2 p uzaklaştırılmalıdır. E) 2 n eklenmelidir. Soru 6. iyonunda sıra ile proton, nötron ve elektron sayıları nedir? A) 53 – 74 – 52 B) 53 – 74 – 53 C) 53 – 74 – 54 D) 53 – 181 – 54 E) 54 – 181 - 54 Soru 7. I. Çekirdek yükü II. Atom çapı III. Elektron sayısı IV. Nötron sayısı Pozitif yüklü bir iyon, nötr duruma geçince, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri değişmez? A) I, II B) II, III C) I, IV D) II, IV E) IV Soru 8. iyonunun elektron sayısı 36 dır. Kütle numarası 80 olduğuna göre; atom numarası ve nötron sayısı nedir? Atom no nötron sayısı A) 36 80 B) 37 43 C) 35 117 D) 37 44 E) 35 45 Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi in izotopu olabilir? Kütle no nötron sayısı A) 119 69 B) 120 68 C) 116 66 D) 117 66 E) 121 70 Soru 10. İzotop atom için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Atom numaraları tam sayı olmayan elementlere denir. B) Farklı elementlerin belirli farklı oranda karışmasından oluşur. C) Aynı elementin farklı kütleli atomlarıdır. D) Aynı elementin proton sayılarının farklılık göstermesidir. E) Atom no farklı, kütle no aynı olan elementlerdir. Soru 11. Florun doğada iki izotopu vardırdoğada %1, geri kalan olarak bulunmaktadır. Flor atomunun ortalama atom kütlesi nedir? A) 18 B) 19 C) 18,5 D) 18,99 E) 18,1 Soru 12. Bir element atomunun çekirdeğinden bir nötron uzaklaştırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olmaz? A) nötron sayısı bir azalır. B) Kütle no bir azalır. C) İzotopu oluşur. D) Proton sayısı değişmez. E) Yeni bir element oluşur. 1-D 2-A 3-D 4-E 5-A 6-C 7-C 8-E 9-C 10-C 11-D 12-E
1 5 1