Cevaplar

2012-12-08T20:35:59+02:00

Kültür Ve Dil İlişkileri

Kültür, bir toplumu diğerlerinden ayıran ve o topluma özgü bir yaşam tarzıdır. Millet olarak sahip olduğumuz ve tarihten gelen tüm değerleri dil, gelenekler, sanat, inançlar sistemi, yaşayış tarzı milli kültürümüzü oluşturur.

Dil ile kültür arasında doğrudan ve ayrılmaz bir bağ vardır. İnsanın ve toplumun ana yapı taşlarından biri olan dil bir konuşma topluluğu üyelerinin etkileşim, iletişim ve işbirliği halinde olmalarını sağlayan işaretler sistemidir.

Özellikle iletişim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, yeni oluşan davranış biçimleri ve değişen değer yargıları dilimizin doğal biçimini etkilemektedir. Türkçenin yeni gelişmelere ayak uydurabilmesi, bu ulusun bir ferdi olarak bizlerin de en azından bilimsel ve kültürel gelişmelerden haberdar olmamızı gerektirmektedir. 

Türkçemizin korunmasına yönelik ulu önder Atatürk’ün “dilin milli ve zengin olması, milli duyguların gelişmesinde başlınca ektedir. Ülkesini, bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” Şeklindeki sözü, günümüzde de önemini korumaktadır. Dilimizin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve günlük yaşantımızda bunun bilincinde olarak hareket edip etmediğimizi sürekli sorgulamamız gerekiyor.

Doğal olarak birbirimizle Türkçe konuşarak iletişim kuruyor, derdimizi, sevincimizi, duygu ve düşüncelerimizi Türkçe ile anlatıyoruz. Başka dillerden alıntılar yaparak dilimizi bozmak yerine, onu daha da geliştirmeleri, güzelleştirmeliyiz.

1 1 1
2012-12-08T22:52:36+02:00
Dil ve Kültür İlişkisi

Dil, milli kültürün temel unsuru ve taşıyıcısıdır. Maddi-manevi kültürel değerlerin oluşmasında ve aktarılmasında dilin inkar kabul etmez bir rolü vardır. Edipler, kendi dönemlerindeki olayların, anlayışların, geleneklerin... izlerini ister istemez, yazılı veya sözlü olarak ortaya koydukları eserlerine yansıtırlar. Bu eserleri okuyan yeni nesil, kendi kültürünü, kendi değerlerini öğrenir ve sosyal bir miras olarak kendinden sonra gelenlere aktarır. Bütün bunlar dil sayesinde gerçekleştiği için dil ve kültür birbirini tamamlayan birbirinden ayrılmayan unsurlardır.

Dil ve Kültür'ün ortak özellikleri

1. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür.

3. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır.

3. Dil ve kültür bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır.

4. Dil ve kültür bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir.

5. Dil ve kültür'in ikisininde ilkeleri vardır.

6. Dil ve kültür nesilden nesile aktarılabilirler.

7. Dil ve kültür geliştirilebilirler.

8. Dil ve kültür toplumsaldır.

9. Dil ve kültür birbirlerini tamamlar ve ayrılmaz bir bütünü oluştururlar.

 

http://www.turkcebilgi.com/soru/17084/dil-kultur-iliskisi

 

burada daha fazlasıda var bakabilirsin.

 

0