Cevaplar

2012-12-08T20:36:48+02:00

 

Vikipedi, özgür ansiklopedi     İnebahtı Deniz Muharebesi
İnebahtı Deniz Muharebesi Tarih 7 Ekim 1571 Bölge İnebahtı, Osmanlı Devleti (Bugün Naupactos,Yunanistan) Adriyatik Denizi Sonuç Haçlı zaferi TaraflarHaçlı Donanması

 İspanya Krallığı
 Venedik Cumhuriyeti
 Ceneviz Cumhuriyeti
 Papalık Devleti
 Malta Şövalyeleri

 Osmanlı İmparatorluğu KomutanlarHaçlı Donanması:
Hristiyan Merkez:
 John of Austria
 Sebastiano Venier
 Marcantonio Colonna
Hristiyan Sol:
 Agostino Barbarigo †
Hristiyan Sol:
 Andrea Doria
Hristiyan Yedek:
 Álvaro de Bazán
Osmanlı Donanması:
Türk Merkez:
Ali Paşa †
Türk Sağ:
Mehmet Paşa †
Türk Sol:
Uluç Ali Reis Güçler206 kurekli ve yelkenli gemi 200 kadirga, 50 kalite (galyot), 20 kirlangic ve diger ufa Kayıplar9,000 ölü ve yaralı, 12 kadirga 30,000 ölü ve yaralı, 200 kadirga [göster] g   t   d Osmanlı-Habsburg Savaşları

İnebahtı Deniz Muharebesi (İspanyolca: Batalla de Lepanto, İtalyanca: Battaglia di Lepanto), 7 Ekim 1571 tarihindeOsmanlı Devleti ile Haçlı donanmaları arasında, Korint Kıstağı'nda, İnebahtı yakınlarında yapılan deniz muharebesidir. Osmanlı kaynakları, bu muhaberenin adını Sıngın olarak yazar.[kaynak belirtilmeli] İspanyol yazar Cervantes bu savaşta elinden ve göğsünden yaralanmıştır.

O dönemde Kıbrıs, oldukça hareketli Mısır - İstanbul deniz ticaret yolu üzerinde önemli bir engeldi. Ada Venedik elinde bulunuyor, adada yuvalanan, Venedik desteğindeki Hıristiyan korsanlar sık sık ticaret ve hac gemilerini vuruyorlardı.Kıbrıs'ın, vaktiyle bir Müslüman ülke olduğu gerekçesiyle fetva alınıp savaş açıldı. Kıbrıs'ın önemli merkezleri Lefkoşe veMagosa, zorlu mücadelelerden sonra zaptedildi ve fethi tamamlandıktan sonra Kıbrıs, beylerbeylik haline getirildi (1570-1571).

Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs adasını almaları, Avrupa'da büyük tepkilere yol açtı. Bunun sonucu olarak Papa Pio V, İspanyakralı ve Venedik dukası, Osmanlılara karşı birleştiler. Bu birleşmeyi imza ile de onayladılar.(15 Mayıs 1571) Kutsal İttifak adı verilen bu antlaşmayı, Osmanlılar, gizlice öğrendiler. Osmanlı Dîvanı'nda, bu tarihlerde, bazı görüş ayrılıkları yüzünden anlaşmazlık vardı. Bu durum, alınacak tedbirleri durduruyor, Donanmayı Hümayun amiralliğinin, Preveze'den yazdığı yardım isteklerini cevapsız bırakıyordu. Sonunda Dîvan, Avrupa karşısına güçlü bir donanma ile çıkma konusunda karara vardı. Ancak Dîvandaki anlaşmazlık yüzünden, Osmanlı donanmasının başına, bir kara ordusu kumandanı olan Müezzinzade Ali Paşa getirildi. İstanbul'a gelen ikinci bir haber, Osmanlı sularına gelmekte olan Haçlı donanması ile ilgiliydi. Sokollu, bu donanmayı durdurmak görevini de gene bir kara ordusu kumandanı olan Pertev Paşa'ya verdi.

Osmanlı donanmasında bir vezir, dört paşa, 15 beylerbeyi vardı. Ayrıca Uluç Ali Paşa, Cafer Paşa, Barbaroszâde Hasan Paşa, Barbaroszâde Mehmed Paşa ve Salihpaşazâde Mehmed Bey gibi Osmanlı denizcileri de bulunuyordu.

Juan de Austria, Marcantonio Colonna,Sebastiano Venier

Osmanlılara karşı meydana getirilen Haçlı donanmasının başına, V. Karl'ın evlilik dışı oğlu, Hollanda genel valisi Don Juan de Austria (Avusturyalı Johann) getirildi. Venedik donanmasının başında Vaniero, Cenevizlilerinkinde Giovanni - Andrea Doria, Papalık donanmasında da dük Marco Antonio Collonna vardı. Ayrıca Avrupa'nın prens, asilzâde, amiral ve generalleriHaçlı donanmasında görev almıştı.

Müezzinzade Ali Paşa ile Pertev Paşa'nın yanlış tutumları, Osmanlı denizcilerinin karşı koymalarına sebep oldu, ancak, yapılan tartışmalar sonunda Kaptan-ı Deryanın görüşü uygulandı.

[göster] g   t   d Haçlı seferleri

İki donanma, dünya tarihinin en büyük deniz muharebelerinden birine başladı. Osmanlı donanması bozuldu. 142 gemi yok oldu, 20 bin Osmanlı askeri öldü. Ölenler arasında, Müezzinzade Ali Paşa başta olmak üzere birçok Osmanlı paşası vebeylerbeyi de vardı. Bu arada, yalnız Uluç Ali Paşa'nın kumandasındaki Osmanlı donanmasının sağ cenahı başarı gösterdi. 42 Osmanlı gemisinden kurulu olan bu cenah, gemilerini kaybetmedi, Haçlı sağ cenahını bozarak, savaş alanından ayrıldı.Uluç Ali Paşa, bu başarısından sonra Kaptan-ı Deryalığa getirildi ve "Kılıç Ali Paşa" diye anıldı.

Sokollu Mehmed Paşa yeni bir donanma hazırlamasını istedi. Bunun için çok sayıda malzemeye ihtiyaç olduğunu, kısa süre içinde böyle bir donanmanın hazırlanmasının zor olacağını söyleyen Uluç Ali Paşa'ya, Sokullu; "Bütün donanmanın demirlerini gümüşten, halatlarını ibrişimden, yelkenlerini atlastan yapabiliriz. Hangi geminin malzemesi yetişmezse gel benden al" demiştir ki, Osmanlı Devletinin o dönemdeki gücünü göstermesi açısından önemlidir. Sokullu Mehmed Paşa, gönderilen Venedik elçisine de, İnebahtı Deniz Muharebesiyle ilgili olarak "Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz İnebahtı'da bizi yenmekle, sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez, fakat kesilen sakalın yerine daha gür çıkar." diye cevap vermiştir.

0
En İyi Cevap!
2012-12-08T20:39:31+02:00

1-niğbolu

Bizans’ın yardım isteği, Papa’nın kışkırtmaları ve Osmanlılar’ı Balkanlar’dan atmak istemeleri neticesinde ilk kez Avrupa’nın büyük devletlerinin de katıldığı  ortaçağın Osmanlı’ya karşı düzenlenen en büyük Haçlı Seferi olan Niğbolu Savaşı meydana gelmiştir.

 

Haçlılar büyük bir bozguna uğramışlar ve uzun süre yeni Haçlı Seferi düzenlenememiş, Osmanlılar’ın Balkanlar’daki hakimiyeti güçlenmiştir.

 

 

 

2-ankara savası

(1402)

 

Nedenleri;

 

1) Timur’un Anadolu’ya girip Sivas’ı alması ve yağmalaması.

 

2) Yıldırım Bayezıt’ın Timur’a bağlı Erzincan ve Kemah’ı alması.

 

3) Beyliklerine Yıldırım tarafından son verilen Anadolu Beylerinin (Germiyan Aydın ,Menteşe, Karaman, Saruhan) Timur’u Yıldırım Bayezıt’a karşı kışkırtmaları.

 

4) Her iki Türk hükümdarının da dünyaya hakim olma düşüncesinde olmaları.

 

5) Karşılıklı yazılan incitici mektuplar.

 

6) Timur’un,Yıldırım Bayezıttan kabul edilemeyecek isteklerde bulunması.

 

Bu İstekleri:

 

a-Kemah kalesinin geri verilmesi.

 

b-Şehzadelerden birinin rehine olarak gönderilmesi.

 

c-Bayezıt’ın Timur’un hakimiyetini tanıması.

 

d-Timurdan kaçan Ahmet Celayir ve Kara yusuf adındaki hükümdarların Timura verilmesi.

 

e-Anadolu beyliklerinden alınan toprakların eski sahiplerine geri verilmesi

Savaş:

-Ankara yakınlarındaki Çubuk ovasında yapılan savaşta Osmanlı ordusunun sağ tarafındaki Anadolu Beylerine bağlı tımarlı sipahilerin ve  sol tarafındaki Moğol asıllı Kara Tatarların ihanet ederek Timur’un tarafına geçmeleri yüzünden Yıldırım Bayezıt yenilmiştir.

-Timur ve oğullarından bazıları Timur’a esir düşmüşlerdir.

 

3-varna savası

(1444)

 

Nedeni:

 

1) Avrupalı Devletlerin Osmanlı tahtına küçük bir çocuğun geçmesini fırsat bilmeleri Edirne - Segedin anlaşmasını bozarak harekete geçmeleri.

 

2) Papanın da çağrısıyla hazırlanan haçlı ordusuna Macar, Leh, Eflak, Hırvat, Alman ve Venedik kuvvetleri katılmıştır.

 

Savaş:

 

-II.Mehmet’in çağrısıyla II.Murat tekrar ve Osmanlı tahtına ve ordusunun başına geçmiş ve haçlıları Varna’da yenilgiye uğratmıştır.(1444)

 

4-ikinci kovova

(1448)

 

Sebepleri : (OSMANLI DEVLETİ, OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

-Bizans’ın ve papanın kışkırtması

 

-Türkler’i Balkanlar’dan atma düşüncesi

 

-Varna Savaşı’nın intikamını almak istemeleri

 

-Hünyadi Yanoş ve Arnavut beyi İskender Bey’in gayretleriyle yeni bir haçlı ordusu toplanması

 

5-Otlukbeli Savaşı Neden Otlukbeli Savaşı Sonuclari

Karamanoğlu İbrahim'in 1464'te ölmesi üzerine oğulları birbirlerine düşmüşlerdi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın yardımıyla İshak Bey Karamanoğlu beyliğine sahip oldu Bunun üzerine diğer oğlu Pir Ahmed Bey Fatih Sultan Mehmed'den yardım istedi ve gelen yardım sayesinde Beyliği ele geçirdi Fakat Pir Ahmed Bey bir süre sonra gidip Venediklilerle anlaşınca, bu duruma sinirlenen Fatih Sultan Mehmed, Karaman Seferi'ne çıkmaya karar verdi Konya ve Karaman alınarak Osmanlı'ya bağlandı Karaman halkı İstanbul'a ve çeşitli yerlere göç ettirildiler Pir Ahmed Bey kaçarak Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'a sığındı Bu olay Osmanlılarla Akkoyunluların arasının açılmasına neden oldu Osmanlılar Avrupa ve Anadolu'daki topraklarını genişletirken, Akkoyunlular Devleti'de Doğu Anadolu, Kafkasya, İran ve Irak üzerinde hakimiyet kurmuşlardı Sınırlarını genişleten iki Türk Devleti arasında büyük bir savaş kaçınılmaz olmuştu Otlukbeli mevkiinde 11 Ağustos 1473'de yapılan savaşta, devrin en kuvvetli savaş tekniğine ve araçlarına sahip olan Osmanlı ordusu, Uzun Hasan'ın kuvvetli süvarilerden kurulmuş olan ordusunu birkaç saatte dağıttı Bu savaştan sonra Akkoyunlular bir daha kendilerini toparlayamadılar Fatih Sultan Mehmed, Akkoyunlu tehlikesini bu şekilde engellemiş oldu Anadolu'da ve Rumeli'de birçok sefer düzenleyip pek çok zafer kazanmıştıOsmanlı, Doğu Anadolu'ya egemen olmuştur

 

 

 

1 5 1