Cevaplar

2012-12-08T22:02:28+02:00

yoğun =sanayi tarım ticaret ekonomi ve turizm

seyrek =doğu bölgelrinde tarım ve büyükbaş hayvancılık 

2 3 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-08T22:02:36+02:00

http://w2.anadolu.edu.tr/aos/kitap/ioltp/2291/unite06.pdf bu bir 

bu da iki en iyi cvp olark seçersen sevinirim 

İç Anadolu Bölgesi

Nüfus büyüklüğü bakımından 2. sıradadır. Bölge içinde en kalabalık bölüm Yukarı Sakarya Bölümü'dür. Bölge içinde en tenha bölüm Yukarı Kızılırmak Bölümü'dür. Ankara başkent olması nedeniyle bir hizmet ve idari kenttir. Ankara-Konya-Kayseri Büyükşehir belediyesi statüsündedir. Kırsal nüfusu en fazla olan 2. bölgedir. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Fizyolojik nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir. Nüfus dağılışı dengesizdir. Toplu yerleşme görülür.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Nüfusu en az olan 2. bölgedir. Nüfus daha çok sulama olanaklarının geliştiği ve elverişli iklim şartlarına sahip yerlerde toplanmıştır. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Doğal nüfus artış hızı (kabadoğum) oldukça yüksektir. Nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşar. Tarımsal nüfus yoğunluğu düz alanlardan dolayı düşüktür. Nüfusun dağılımı düzensizdir. Toplu yerleşme görülür. Nüfus artış hızı Marmara Bölgesi'nden sonra en fazla olan bölgedir.

Doğu Anadolu Bölgesi

Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesidir. Nüfus yoğunluğu en az olan bölgedir. . Karadeniz ile birlikte tarımsal nüfus yoğunluğu çok fazladır. Erzurum Büyükşehir belediyesi statüsündedir. Doğal nüfus artış hızı oldukça yüksektir (Hakkâri % 32). Bölge sürekli göç verir. Dışarıya çok fazla göç verir. Nüfus daha çok çukur alanlarda ve ovalarda toplanmıştır. En yoğun nüfuslu bölümü Yukarı Fırat Bölümü'dür (Elazığ-Malatya). En tenha bölümü Hakkâri Bölümü'dür.

Karadeniz Bölgesi

Kırsal nüfusun kentsel nüfustan fazla olduğu tek bölgedir. Nüfus artış hızı en düşük olan bölgedir. Nüfus yoğunluğu Doğu Karadeniz'de en fazladır. En çok göç veren bölgedir. Orta Karadeniz Bölümünde nüfusun dağılışı diğer bölümlere oranla daha düzenlidir. Doğu Karadeniz dağınık yerleşmenin en çok olduğu bölümdür. Ahşap yapı malzemesinin en çok kullanıldığı bölgedir. Nüfus daha çok kıyı kesimlerde toplanmıştır. Tek Büyükşehir Belediyesi bulunan kent Samsun'dur. Nüfusun yaklaşık %80'i tarımla uğraşır. Karabük bölge içinde en gelişmiş sanayi kentidir. Doğu ve Batı Karadeniz Bölümlerinin iç kesimlerinde nüfus tenhadır. Yayla tipi yerleşmelerin en yaygın olduğu bölgedir. Dağınık yerleşmenin en fazla olduğu bölgedir. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Türkiye'de bitki örtüsünün nüfus dağılışını en çok etkilediği bölgedir.

Marmara Bölgesi

Nüfusun yaklaşık 1/4'ini barındırır. Kentsel nüfusun en fazla olduğu bölgedir. En çok göç alan bölgedir. En çok nüfus barındıran bölgedir. Fizyolojik nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir. Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir. Sanayi sektöründe çalışan kişi sayısının en fazla olduğu bölgedir. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Şehirleşmenin en fazla olduğu bölgedir. Nüfus artış hızı yüksektir, nedeni göçlerdir. Tarımsal nüfus yoğunluğunun en az olduğu alan Türkiye'de Güney Marmara'dır. İstanbul, Bursa, İzmit Büyükşehir Belediyesi statüsündedir. Nüfusun dağılışı dengesizdir. Türkiye'de sanayi sektöründe çalışan kişi sayısının ve oranının en fazla olduğu bölüm Çatalca-Kocaeli bölümüdür. Marmara Bölgesi'nin en tenha bölümleri Yıldız Dağları ve Biga Yarımadası çevresidir. Marmara Bölgesi'nin en kalabalık bölümü Çatalca-Kocaeli Bölümü'dür.

Ege Bölgesi

Marmara Bölgesi'nden sonra en çok göç alan bölgedir. Nüfus kıyıda ve graben tabanlarında yoğunlaşmıştır. Menteşe Yöresi (Muğla) en tenha alandır. Yaz mevsiminde turizmden kaynaklı nüfus artışı yaşanır. Nüfusun 2/3'si kentlerde yaşar. İzmir, Büyükşehir Belediyesi statüsündedir. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Akdeniz Bölgesi

Kıyı bölgeler içerisinde nüfus yoğunluğun en az olduğu bölgedir. Adana Bölümü'nün Antalya Bölümü'ne göre daha çok nüfuslu olmasının temel nedeni yeryüzü şekilleri ve toprak yapısıdır. Adana Bölümü tarımsal amaçlı göçlerle, Antalya Bölümü turistik amaçlarla gelen nüfusa bağlı olarak yaz mevsiminde nüfuslarını artırırlar. Adana hem tarım hem sanayi kentidir. Adana, Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyesi statüsündedir. Nüfus bölge içinde dengeli dağılmamıştır. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Teke Yöresi ve Taşeli Platosu en tenha alanlarıdır.
3 3 3