Cevaplar

2012-12-08T22:37:22+02:00
Edebiyat (Edebiyatta Gerçeklik bölümü) Edebiyat olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ... Bazıedebiyat eserlerinde gerçeklik, kurmaca gerçeklik ... 6 KB (370 kelime) - 16:23, 29 Kasım 2012 Alexander Abusch 1902 , Kraków ; ö. 27 Ocak 1982 , Berlin ) Alman gazete ci, yazar ve siyasetçi ydi. ...Literatur und Wirklichkeit; Edebiyat ve Gerçeklik, 1952 ... 3 KB (298 kelime) - 23:49, 22 Ekim 2012 Bilim kurgu (Teorik kurgu, fantastik edebiyat ve korku bölümü) Yapısal ve pazarlama bağlamında bilimkurgu güncel gerçeklik içinde ... okuyucular çoğunlukla fantastik edebiyat ve bilimkurgu yu birbirinden ayırırlar. ... 58 KB (6.522 kelime) - 12:46, 9 Kasım 2012 Deneysel edebiyat Deneysel edebiyat, teknik ve stil açısından çeşitli yeniliklere büyük ölçüde vurgu ...hakikat (gerçeklik) gibi kavramların farklı tanımları ... 2 KB (161 kelime) - 18:56, 19 Haziran 2012 Benim de Söyleyeceklerim Var Gerçeklik duygusunu tüketmediği ... kahramanların tümü tanıdıktır ve ... Rus edebiyatı dili, bazen bir Amerikan underground edebiyat dili yaratır. ... 2 KB (268 kelime) - 20:40, 15 Ocak 2012 Terry Eagleton (Marksizm ve Edebiyat Eleştirisi bölümü) Edebiyat ve kültür teorileri uzmanı. Özellikle Marksist edebiyat kuramı üzerine ...Gerçeklik ile kurmaca nerede birbirinden ayrılır? ... 9 KB (948 kelime) - 00:40, 5 Aralık 2012 Geniş Zamanlar (dergi) Geniş Zamanlar, üçaylık edebiyat ve şiir dergisi. ... "Gerçeklik ve Gerçekçilik", "Şiirve Modernizm", "Şiir ve Gelenek" konularından yola ... 3 KB (387 kelime) - 13:12, 7 Mayıs 2010 Paul Valéry Paul Valery (d. 30 Ekim 1871 - ö. 20 Temmuz 1945 ), Fransız şair ve yazar. ...gerçeklik konusundaki ... giren yazar 1892 'de edebiyat ... 6 KB (697 kelime) - 07:41, 13 Ekim 2012 Hasan Akay İlk ve orta öğrenimimi bu ... İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ... Sait Faik’in Metinlerindeki Gerçek ve Gerçeklik Durumları Üzerine”, ... 25 KB (3.192 kelime) - 11:38, 16 Ağustos 2011 İtalyan Edebiyatı (17. ve 18. yüzyıllar bölümü) İtalyan Edebiyatı, İtalyan yazarlarca İtalyanca yazılmış edebiyat yapıtlarını ... delilik veakıllılık arasındaki sınır, görünüş ile gerçeklik ... 12 KB (1.292 kelime) - 23:35, 21 Kasım 2012 Karınca Hastanesi (Kitap hakkında yayımlanmış yazı ve söyleşiler bölümü) Rüyaların, fantastik gelişmelerin, gerçeklik hissinin sık sık yerini ... Edebiyat, özellikle de roman üzerine yazılarından tanıdığımız, öykü ... 3 KB (310 kelime) - 17:10, 21 Ekim 2011 Kur'an (Kuran anlatı ve hikâyelerinde gerçeklik bölümü) mezhepleri ), edebiyat usul ve kuralları ve arap şiveleri açısından inceler. ... Kuran anlatı ve hikâyelerinde gerçeklik : duygu ve insansı ... 47 KB (5.330 kelime) - 14:08, 7 Aralık 2012 Aşkınlık haliyle yazılmış sanat -edebiyat eserlerini nitelemek için kullanılan bir terim dir. ...Budizm’de aşkınlık bir alandan (görece gerçeklik... 11 KB (1.260 kelime) - 12:18, 25 Şubat 2012 Dil (lisan) (Dil ve düşünce bölümü) kendisine özgü kural ları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir ...Bunlar; dil ve düşünce , dil ve gerçeklik veya dil ve ... 84 KB (9.642 kelime) - 20:47, 4 Aralık 2012 On Bela (Edebiyat bölümü) Hristiyan ve Müslüman ca, Mısır'daki belaların tarihsel bir gerçeklik ... Edebiyat : Hermann and Anna Levinson: Zur Biologie der zehn biblischen ... 22 KB (2.521 kelime) - 16:29, 1 Kasım 2012 John Searle (Edebiyat Bilimi Yaklaşımı bölümü) Edebiyat Bilimi Yaklaşımı ... Searle, görecili felsefi akımlara karşı olarak, “gerçeklik”, “akılsalcılık” (rasyonalizm ) ve “hakikat” ... 40 KB (4.976 kelime) - 18:46, 31 Temmuz 2012 Özdemir İnce (Edebiyat Ödülü bölümü) Denemeler ve Siyasi Yazılar : Şiir ve Gerçeklik 1986, 1995, 2001, 2011 Söz ve Yazı 1991 ... Ödülleri Edebiyat Ödülü : May Edebiyat Ödülü (1968) ... 10 KB (1.192 kelime) - 12:28, 18 Eylül 2012 Büyülü gerçekçilik (İlgili Edebiyat bölümü) sanat akımlarında olmaması gereken sihirli ve mantık dışı öğeleri içeren sanat akımı. ... "harika gerçeklik") terimini Bu Dünyanın Krallığı ... 4 KB (449 kelime) - 22:14, 26 Kasım 2012 Postmodern roman mimaride başlayıp gelişen, kurumsal, kuramsal ve düşünsel alanlarda hızla yayılanve 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren edebiyat ... 11 KB (1.318 kelime) - 16:41, 23 Kasım 2012 Zühtü Bayar 1943 , Niğde , Türkiye ) - (ö. 26 Mart 2011 , İstanbul , Türkiye ), Şâir ve Yazar. ...Edebiyat kuramı ve eleştirisiyle uğraştığı yıllara: ... 7 KB (868 kelime) - 19:40, 17 Kasım 2012
0
2012-12-08T22:37:45+02:00

Edebiyatta gerçeklik:

1. Edebiyat eserindeki içeriğin gerçeklikle bağı vardır. Eseri oluşturan yazar ya da şair belli bir toplumsal gerçeklik içinde yaşamaktadır ve eserinde gerçekliği şöyle ya da böyle yansıtır.

2. Edebiyat eseri, yazıldıktan sonra da toplumsal gerçeklik içinde yer alır. Sonuçta o eseri okuyanlar belli bir toplumsal gerçeklik içinde bulunduğuna göre eserin gerçeklikle bağı başka bir biçimde sürmektedir. Kısacası yazmak da gerçeklikle ilişki kurmanın bir yoludur.

Yazar içinde yaşadığı gerçekten yola çıkarak eserini oluşturur. Ancak yaşanan doğal gerçeklik olduğu gibi değil, edebiyatın kuralları içinde esere yansır. Yani sanatçı doğal gerçekliği konu olarak ele alıp yeni bir gerçeklik içinde tekrar şekillendirir. KURGULAR. Buna edebi gerçeklik denir. Sanat; nesnel, gerçek dünyanın öznel tasarımıdır. Bu durumda gerçeklikten yararlanmaları yönüyle,bilimle sanatın ayrı olmadığını , yalnızca yöntemlerinin farklı olduğunu söyleyebiliriz. Edebiyat insana özgü özellikleri, kurmacanın dünyasında dile getirir. Edebi metnin konusu; doğa ile ilişki halindeki en geniş anlamıyla duyan, düşünen, tasarlayan, yaşayan insandır. Dolayısıyla edebi metinlerde insanla ilgili her konu işlenebilir. Bilim de sanat da aynı gerçeklikle uğraşır. Sanat , gerçekliği insana özgü özelliklerden hareketle değiştirerek yeniden oluşturur, bilim ise açıklar. Edebi metin yazılırken dönemin özelliklerinden ve o dönemdeki her türlü gerçeklikten yararlanılır. Ancak bu yararlanma, bilimin gerçeklikten yararlanmasından farklıdır. Sanat gerçekliği değiştirip, dönüştürüp, yorumlayıp, yeniden yaratır. Edebi metinlerde; dönemin ilmi, felsefi, teknik ve sosyal alandaki verileri, siyasi tartışmaları kurmacanın olanaklarıyla işlenir. Gazete haberi, tıbbi makale, sözleşme….gibi metinler gerçekliği doğrudan doğruya ifade eder.Roman, öykü, şiir gibi türler ise doğal gerçekliği edebi öğelerle birleştirerek KURMACA GERÇEKLİK haline getirir. Sanat eserleri de edebiyat eserleri gibi kurmacadır.
0