Cevaplar

2012-12-08T23:51:12+02:00

ITmk3 prosesi,Fastmet prosesinde kullanılan fırına benzer bir döner hazneli fırın üzerine bina edilmiştir. Bu fırında demir cevheri, redükleyici ve bağlayıcılardan oluşan kuru ham peletler sıcak metalik demir taneleri (nugget) üretmek için redüklenirler.

 Proses yüksek sıcaklıkta ve atmosferik basınçta çalışır.  

ITmk3 taneleri (nugget) satılacaksa soğuk olarak ya da yakındaki bir EAF ya da BOF’na beslenecekse sıcak olarak boĢaltılabilir.

ITmk3 tesisleri cevher sahasına, liman yakınlarına ya da çelik yapım tesisi yakınına kurulabilir.  

 

0
2012-12-09T00:47:07+02:00

ITmk3 prosesi, Fastmet prosesinde kullanılan fırına benzer bir döner hazneli fırın üzerine bina edilmiĢtir. Bu fırında demir cevheri, redükleyici ve bağlayıcılardan oluĢan kuru ham peletler sıcak metalik demir taneleri (nugget) üretmek için redüklenirler. 

1 5 1