Cevaplar

2012-12-08T23:11:12+02:00

ill cümleleri

İngilizce "Future Tense", yani Türkçesiyle gelecek zaman, geleceğe dair ifadeler için kullanılır. Yardımcı fiil "will" ve ardından fiilin mastar hali ile kurulur. Örnek olarak "work" fiili için will in düz ve kısaltılmış halleri aşağıdaki gibidir.

I will work --> I'll work
you will work --> you'll work
he will work --> he'll work
she will work --> she'll work
it will work --> it'll work
we will work --> we'll work
you will work --> you'll work
they will work --> they'll work

Aşağıda gelecek zaman için will cümleleri örnekleri bulacaksınız:

I will not go. --> Gitmeyeceğim.

I will now leave this city. --> Bu kentten ayrılacağım.

I will always support you. --> Seni daima destekleyeceğim.

Where will you go after the lesson? --> Dersten sonra nereye gideceksin?

She will not eat meat everyday. --> O, hergün et yemeyecek.

You will not shout in the class-room. --> Siz sınıfta bağırmayacaksınız.

I will not walk in the rain. --> Ben yağmurda yürümeyeceğim.

She will never trust in her husband. --> O kocasına hiçbir zaman güvenmeyecek.

I will soon learn English very well. --> İngilizceyi yakında çok iyi öğreneceğim.

Where'll they go tomorrow evening? Yarın akşam nereye gidecekler?

I will give you the information you need. --> Gereksindiğin malumatı sana vereceğim.

Will they come to see us in spring? --> Onlar İlkbaharda bizi görmeye gelecekler mi?

Will she make a cake on Friday? --> O, cuma günü bir kek yapacak mı?

Will you give all your papers to the teacher? --> Siz bütün kâğıtlarınızı öğretmene verecek misiniz?

When will they come to İstanbul? --> Onlar ne zaman İstanbul'a gelecekler?

I won't do all this work for you. --> Bütün işleri sizin için ben yapmayacağım.

You will not warn them again. --> Onları bir daha ikaz etmeyeceksin.

Will you help me to carry this suitcase? --> Bu bavulu taşımama yardım eder misin?

I will do something about it. --> Bu hususta bir şeyler yapacağım.

I'll always love you. --> Seni daima seveceğim.
I'll give you a call when I arrive. --> Vardığımda, seni telefonla arayacağım.

I promise that I will never do it again. --> Bir daha yapmayacağıma söz veririm.
I'll take care of it. --> Ben ona dikkat edeceğim.

The year 2010 will be very critical. --> 2010 yılı çok kritik olacak.
Ali will be the biggest star. --> Ali en büyük yıldız olacak.

He will be an international actor. --> O, uluslararası bir aktör olacak.
One day we'll all die. --> Bir gün hepimiz öleceğiz.

Just art will always survive. --> Sadece sanat daima yaşayacaktır.
The sun will always rise. --> Güneş daima doğacaktır.

I'll marry her sooner or later. --> Er veya geç onunla evleneceğim.

She will be my wife. --> O benim karım olacak.

3 4 3
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T00:50:45+02:00
Gelecek zamanda yapılması planlanan, tasarlanan eylemleri ifade etmek için ingilizce de iki tür 
gelecek zaman yapısı kullanılır. Tükçedeki -ecek, -acak yapısına karşılık gelir. 

Going to yapısı gelecekle ilgili olarak daha kesin olarak planlanmış eylemleri ifade ederken, will yapısı bir kerelik olayları, isteyerek yapılan olayları, söz vermeyi, somut gerçekleri, beklentileri ve tahminleri ifade eder. Modern ingilizcede genellikle her şahıs için will kullanılır ve genellikle kısaltılarak kullanılır.

Gelecek Zaman Cümleleri

Olumlu Cümle ÖZNE + WILL/SHALL + FİİL (YALIN) + ZARFLAR Soru Cümlesi WILL + ÖZNE + FİİL (YALIN) + ZARFLAR Soru Sözcüklü Soru Cümlesi SORU SÖZCÜĞÜ + WILL + ÖZNE + FİİL (YALIN) + ZARFLAROlumsuz Cümle ÖZNE +WON’T / SHAN’T + FİİL (YALIN) + ZARFLAR

going to ile özne+am,is,are+going to+ fiil+ diğer
Basit gelecek zaman İngilizce’de temel olarak iki şekilde ifade edilir: Birisi“will” ile diğeri ise “ “be going to” iledir. Bu iki şekilden birini kullanmak bazen aynı kapıya çıkar, ama genel olarak ikisi birbirinden çok değişik anlamlar ifade eder. Bu farklılık önceleri çok soyut gibi görünebilir. Fakat zamanla ve alıştırma yaparak, farklılıkları anlamak ve kullanmak kolaylaşır. 
Will ve shall geleceği anlatmanın saf (pure) şekilleridir.
1- Her iki şekil de gelecekte spesifik bir zamana gönderme yapar. Hareket, gelecekte devam etmez. Bir kerelik aksiyondur. 
Geçmiş Şimdi Gelecek
2- 

a) Will ile gelecek zamanı göstermek için özneden sonra “will yardımcı fiiliyle esas fiilin kök hali kullanılır. Soru hariç, will modern İngilizcede her şahıs için çok yaygın olarak kullanılmaktadır.
Örnekler:
I will always support you = Seni daima destekleyeceğim. 

Where will you go after the lesson? Dersten sonra nereye gideceksin?
She will never believe her husband O kocasına hiçbir zaman güvenmeyecek. 
I will soon learn English very well. İngilizceyi yakında çok iyi öğreneceğim. 
Will the shops be open tomorrow? Dükkanlar yarın açık olacak mı? 
b) Will genellikle kısaltılır ki bu daha iyi bir İngilizce sayılır. 
You’ll remember these good days. Bu güzel günleri hatırlayacaksın. 
How’ll you get home? Eve nasıl gideceksin? 
He’ll visit you in your office tomorrow. Yarın sizi büronuzda ziyaret edecek.
We’ll fight for our country Ülkemiz için savaşacağız.
Where’ll they go tomorrow evening? Yarın akşam nereye gidecekler?

3- İsteyerek yapılan (Gönüllü) bir hareket için will kullanılır. 

Will konuşmacının gönüllü olarak bir hareket veya davranışta bulunacağını gösterir. Bu hallerde, will yardımcı fiilini başka birisinin şikayetine veya yardım talebine yanıt olarak kullanırız. Ayrıca, başka birisinden yardım istediğimizde veya bizim için gönüllü olarak bir aksiyonda bulunmasını arzuladığımızda kullanabiliriz. 
Başkası için bir harekette bulunmayı reddettiğimiz zaman ise, “will not” veya “won’t” kullanırız.
1 2 1