Cevaplar

2012-12-09T03:19:12+02:00

Sanat Sosyolojisi, toplumlardaki, toplumsal kümelerdeki, sanat etkinliklerinin özelliklerini, toplum yapısının belli başlı kesimleriyle, arasındaki ilişkileri, güzellik anlayış ve anlatımlardaki değişmeleri, düzenlikleri içinde incelemeyi amaçlayan, sosyolojinin bir kesimidir. Başka bir ansiklopedik tanımı ise, Sanat Sosyolojisi; sanat yapıtının oluşumunda toplumsal çevre koşullarının rolünü araştıran disiplindir.

0
2012-12-09T03:28:28+02:00

Özet: Toplumsal ve kültürel bir üretim olarak sanat, sosyolojik bilgi için bir 
kaynak niteliği taşır. Çünkü sanat, üretildiği toplumun yapısıyla direkt bir 
ilişki içindedir. Bütün toplumsal kurumların birbirlerinden etkilenmesi gibi, 
sanat da diğer tüm toplumsal kurumlardan etkilenerek var olur. Bu etkile-
şimin niteliğini hem sanat eserinin kendisinden, hem kültürel pazarın kendisinden hareketle anlamaya çalışmak sosyolojik bilgi için bir imkândır. Sosyolojinin bu imkânı kullanma zorunluluğu, sosyolojik bir alt disiplinin, yani 
sanat sosyolojisinin oluşmasına neden olur.


http://www.bilgidergi.com/uploads/2006Cagan.pdf     bu sayfada tarihçesinden bahsetmiş

0