Cevaplar

2012-12-09T10:26:10+02:00

bu eşitlikte  12 ve beş birbiriyle eşleşir ve tek 7 kalır cevap c şıkkı olur

 12+(5+*)=(12+5)+7

           *=(12+5)+7-12-5

         *  =7

2 4 2
2012-12-09T10:27:20+02:00

KÜMELER
A=a,b,c s(A)=3

Alfabenin ilk 3 harfi

Boş Küme: Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir.

 veya   şeklinde gösterilir.

SNZQ QI=R

Sonlu Küme: Elemanları sayılabilen kümelerdir.
Sonsuz Küme: Elemanları sayılamayan kümelerdir.
Alt Küme:Bir A kümesinin her bir elemanı bir B kümesinin de elemanı ise A, B’ nin alt kümesidir.

A  B B kapsar A
 A, B’ nin alt kümesidir.
Kapsar
Alt Küme Sayısı: n elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı 2n’ dir.
Özalt Küme: Bir A kümesinin alt kümelerinden kendisinin çıkarılmasıyla oluşan kümelere denir.

n elemanlı bir kümenin özalt kümelerinin sayısı 2n –1’ dir.

ALT KÜMENİN ÖZELLİKLERİ
1. Bir A kümesi için   A’ dır.  Boş küme her kümenin alt kümesidir.
2. Bir A kümesi için A  A’ dır  Her küme kendisinin alt kümesidir.
3. A  B ve B  A  A = B
4. A  B ve B  C  A  C

    ,   
  

Evrensel Küme: Üzerinde işlem yapılabilen kümeleri kapsayan kümeye denir. “ E ” harfi ile gösterilir.
Tümleme: Bir E evrensel kümesi verilsin. E içinde bir A kümesi olsun. E’ nin içinde olup
A’ nın dışında kalan elemanların kümesine A’ nın tümleyeni denir ve A ile gösterilir.
E
A
s(A) + s(A) = s(E)

TÜMLEMENİN ÖZELLİKLERİ
1- ( A ) = A 5. AE = E
2- E =  6. AA = 
3-  = E 7. AA = E
4- AE = A 8. AB  BA

Denk Küme: Eleman sayıları aynı olan kümelere denk küme denir.
Eşit Küme: Elemanları aynı olan kümelere eşit küme denir.
Ayrık Küme: Ortak elemanı olmayan kümelere denir.

BİRLEŞİM İŞLEMİ
İki kümenin birleşim işlemi bütün elemanların bir küme içinde belirtilmesi ile oluşur. Aynı elemanlar iki kere tekrarlanmaz.
ÖZELLİKLER
1- A  A = A (Tek kuvvet özelliği)
2- A  B = B  A ( Değişme özelliği)
3- A  ( B  C) = ( A  B )  C (Birleşme özelliği)
4- A   =   A = A (Etkisiz eleman )
5- A  B  A  B = B’ dir
6- A  B =   A =  ve B = 
7- A ile B ayrık kümeler ise s( A  B ) = s( A ) + s( B )
8- A ile B ayrık kümeler değil ise s( A  B ) = s( A ) + s( B ) – s( A  B )
KESİŞİM İŞLEMİ
İki kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir.

1 3 1