Cevaplar

2012-12-09T11:06:51+02:00

Günlük yaşamımızdaki her türlü düşünsel ve bedensel çalışmalarımız için kullandığımız iş sözcüğünün, Fen Bilimlerinde özel bir anlamı vardır.

             Fen Bilimlerinde, bir cisim üzerine kuvvet etkir ve cisim bu kuvvetin etkisi ile hareket ederse iş yapmış olur.             Şekildeki cisim K noktasından L noktasına hareket etmiş olsun Hareket yönünde olan F1  kuvvetinin yaptığı iş pozitif, harekete zıt yönde olan F3 kuvvetinin yaptığı iş ise negatiftir. F2 kuvveti cisme bir yol aldırmadığı için iş yapmamıştır. Öyleyse fiziksel anlamda bir iş yapılabilmesi  için aşağıdaki üç koşulun sağlanması gerekmektedir.

            1- Bir kuvvet olmalıdır.

            2- Bu kuvvet cisme yol aldırmalıdır.

            3- Kuvvetle yol aynı doğrultuda olmalıdır. 

            Bu koşullardan biri yada birkaçı eksik olursa iş yapılmış sayılmaz.            Şekildeki yükü F kuvvetiyle / kadar götürdüğümüzde yapılan iş;

            İş= Kuvvet ×Yol  

            W = F • I 

            İfadesinden Bulunur.

1 1 1
2012-12-09T11:07:12+02:00

bir iş yapman için iş yapılan cısmın ya sağa ya sola yada yukarıya doğru hareket etmesı gererekir

1 1 1