Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-08-01T22:26:54+03:00
Merhaba lafı uzatmadan cevabı söyleyeyim.
ben bunu çok önceden yazmıştım kendim yazdım.


Haber (bildirme) kipleri, işin, oluşun, durumun yapıldığını, yapılacağını, sürekli yapılıyor olduğunu, yapılacak olduğunu veya yapılmakta olduğunu bildiren kiplerdir.
Haber (bildirme) kipleri aldıkları eke göre adlandırılırlar.
Haber (bildirme) kipleri eklerini alan fiiller zaman bildirirler.

1.Görülen (-di’li) Geçmiş Zaman: Bu kip eylemin yapıldığını bildirir. Yapılan eylemi biz ya yaşamışız ya da görmüşüzdür. 
Bu kipin diğer adı bilinen geçmiş zamandır.

Görülen (-di’li) geçmiş zaman eki -di'dir. 
"di" eki kurallara (büyük ünlü uyumu kuralı ve ünsüz benzeşmesi kuralı) uyarak -dı,-di,-du,-dü, -tı,-ti,-tu,-tü şeklinde de kullanılır. 
Şahıs ekleri ise kip eklerinden sonra kullanılır.

Fiil çekimi:
(ben) yaz-dı-m
(sen) yaz-dı-n
(o) yaz-dı
(biz) yaz-dı-k
(siz) yaz-dı-nız
(onlar) yaz-dı-lar

Yukarıda “yazmak “ fiili şahıslara göre çekilmiştir. Eylemin yapıldığını biz görmüş veya yaşamışızdır.
-di eki bir çekim ekidir; ancak birleştiği fiille ismi nitelerse yapım eki durumunda olur. Toplantıda tanık insanlar vardı. Cümledeki –di eki yapım eki durumundadır. Çalmak kapı bırakmadık.(yapım eki)Çekimli bir fiilden sonra “mi” soru edatı kullanılırsa, bu fililin kullanıldığı cümle soru anlamı kazanır.Ali ödevini yaptı. (olumlu bir cümle)
Ali ödevini yaptı (soru cümlesi)

Şahıs ekleri kip ekinden sonra kullanılır. "mi" soru edatı ayrı olarak yazılır.
Tatile gittim mi?
Tatile gittin mi?
Tatile gitti mi?
Tatile gittik mi?
Tatile gittiniz mi?
tatile gittiler mi?
1 5 1