Cevaplar

2012-12-09T12:00:48+02:00

Kuzey Yarım Küre'de izotermlerin gidişi enlemlere uyum sağlamaz. Çünkü bu yarım kürede karalar geniş yer kaplar. Güney Yarım Küre'de izotermlerin gidişi daha düzenlidir. Çünkü bu yarım kürede karalar daha az yer kaplar. Okyanus akıntıları izotermlerin enlemlerden sapmasına neden olur. Dünya Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı

Sıcaklık Ekvator'dan kutuplara doğru azalır. En düşük sıcaklıklar kutup bölgelerindeki karalar üzerindedir. Alçak enlemlerde karalar denizlerden yüksek enlemlerde denizler karalardan daha sıcaktır. 0° - 45° Kuzey enlemleri arasında sıcaklık değerleri karaların geniş yer kaplaması nedeniyle Güney Yarım Küre'ye göre yüksektir. 45° Güney enleminden sonra Güney Yarım Küre Kuzey Yarım Küre'den daha sıcaktır. Termik ekvator Avustralya çevresi dışında Güney Yarım Küre'ye inmez. Çünkü bu yarım kürede soğuk Su akıntıları daha etkilidir.

Kuzey Yarım Küre'de ılıman kuşak Okyanuslarının doğu kıyıları batı kıyılarından daha sıcaktır. Dünya Yıllık Sıcaklık Farkı En düşük sıcaklık farkı enlemin etkisine bağlı olarak Ekvator çevresinde görülür. En yüksek sıcaklık farkı 65°C ile Sibirya'da görülür. Kanada'nın kuzeyinde ise 45°C'ye ulaşan sıcaklık farkına rastlanır.

Aynı enlemlerde bulunmalarına karşı Sibirya'da yıllık sıcaklık farkı Kanada' dakinden daha yüksektir. Çünkü Sibirya'da karasallığın etkisi daha belirgindir. Ilıman kuşak okyanusların batı kıyılarında sıcaklık farkları soğuk su akıntılarının etkisiyle daha yüksektir.

Uyarı
En sıcak Ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkına yıllık sıcaklık farkı denir. Bu farklar dönenceler çevresinde karasal bölgelerde en fazladır. Ekvator çevresinde ve denizel etkilere açık yerlerde ise sıcaklık farkları azalır

 

 

not:alıntıdır

1 5 1