Cevaplar

2012-12-09T12:35:29+02:00

Enerji, başta fiziğin, kimyanın, biyolojinin, mühendisliğin ve birçok bilim dalının temel kavramlarından biridir. Bilimsel tabirde enerji; iş yapabilme kabiliyeti demektir. Hepimizin bildiği gibi enerjinin korunumu yasası gereği, bir enerji yoktan var olamaz, vardan yok olamaz. Ancak dönüşür ve değişir. Bu bazen kimyasal enerjinin mekanik enerjiye dönüşümü, ışığın ısıya, potansiyelin kinetiğe, bazen ise mekanik enerjiden elektriksel enerjinin üretimidir. Kısacası ne olursa olsun sürekli bir enerji dönüşümü söz konusudur. İşte bu fiziksel enerji dönüşümünün yasaları, ruhsal enerji dönüşümleri için de geçerlidir.

Metafiziksel anlamda enerji, bilimsel anlamda enerji ile hemen hemen aynı anlama gelmektedir. Lakin metafiziksel enerjiler çok daha süptil olduğu için makinelerle kolay bir şekilde incelenemez ve dönüşümleri irdelenemez. Gerçi son yıllarda ruhsal enerjiyle ilgili bilimsel incelemeler parapsikoloji laboratuarlarında geliştirilen çok hassas makineler ile sağlanmaktadır. Kirlian makinesi buna örnektir. Auranın enerjisel alanını, rengiyle beraber ölçebilmekte ve resmini çekebilmektedir. Bu şekilde ruhsal enerji çıkışları, bioenerji durumu, çakralardaki enerji akışı ölçülmeye başlanmıştır.  

Enerjisel dönüşüm makro kozmostan mikro kozmosa kadar var olmaktadır. Makro kozmos, mikro kozmosu etkilerken, mikro kozmosta makro kozmosu etkilemektedir. Böylelikle bu dönüşümleri makrodan mikroya sınıflandırabiliriz. Evrensel enerji dönüşümü, Dünyasal enerji dönüşümleri, Ülkesel enerji dönüşümü, Evsel enerji dönüşümü, Nesnel enerji dönüşümü ve Kişisel enerji dönüşümü olarak sınıflandırabiliriz. Bunlar arasında en çok üzerinde duracağımız evrensel enerji dönüşümü ve bazı teoriler olacaktır.

Evrensel Enerji Dönüşümü

Tarih boyunca her daim evrensel bir enerjinin var olduğu düşünülmüştür. Eski Japon kültüründe buna “ki”, Hindu kültüründe “prana”, batı kültüründe “ışık” ve İslam kültüründe “nur” olarak adlandırılmıştır. Modern felsefenin kurucularından biri olan Descartes, evrende boşluğun olduğunu reddediyor ve bunu maddenin yapısına ters görüyordu. Muhakkak evreni de kaplayan bir süptil enerjinin olduğunu düşünüyordu. Bilimsel camia ise tarih boyunca evrende var olan temel ruhsal enerjiye farklı isimler vermişlerdir.  Buna verilen en temel isimlerden biri “esir” veya diğer adıyla “ether”dir. Ether grekça aethar yani göğün maviliği anlamına gelmektedir. Işığın doğasının açıklanmaya başlamasıyla ether bilim camiasında çok daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Lakin birçok bilim adamı kanıtlamaya çalışsa da, esirin varlığını tam olarak ölçüp, biçememişlerdir. Başka bilim adamları ve metafizikçilerde bu enerjiye farklı isimler vermiştir. Vril olarakta adlandırılan bu enerjiyi çok detaylı inceleyen bazı bilim adamları mevcuttur.

4 4 4