Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T12:38:34+02:00

EL-BÂKİ: 

"Varlığının sonu olmayan, varlığı daim olan." 

Al-Baqi : The Everlasting One. He whose. 

Cenab-ı Hak buyuruyor: 

"Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak" (1) 

"O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz." (2) 

Kaynaklar: 
1- Rahman Suresi, 27.ayet 
2- Kasas Suresi, 88.ayet 


BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN SIRLARI: 

1- "Yâ Bâki" diye bu ismi şerifi bin defa okuyan, çesitli sıkıntılardan kurtulur. Herkesin elde edemeyeceği makam ve mevkileri kolaylıkla elde eder. Hakk'ın ilhamına nail olur. 

2- Her namazın arkasından 113 defa okuyan kimse bütün dünya bir araya gelse bulunduğu makamdan azl edilemez. 

3- Kim güneş doğmadan önce yüzer defa okursa bir felaket ile karşilaşmaz. Ahirette ise Allâh Tealâ'nın affına nail olur. 

4- Bir şeyden korkan kimse her gece yatağına gelince 113 defa okursa korktuklarından emin olur. 

5- El, hasta kimsenin üzerine konarak bu ismi şerif 113 defa okunursa Allâh'ın izni ile hasta şifa bulur. 

Kaynak: Esmâ-i Hüsnâ Şerhi 
Havâs ve Esrarı 
Yazar ARİF PAMUK;


EL-ADL: 

"Gerçek adaletin sahibi." 

Bir ağacın dalları birbirine girmiş olsalar dahi hepsinin bir istikameti, bir meyli, bir adli vardır. 

BU İSMİN HUSUSİYETLERİ: 

1- Bu mübarek ismin adedi 104, saati Güneştir. 

2- Mezkur adet, saatinde okunursa maddi ve manevi durumu ve işleri bozuk olanın durumunda bir salah meydana gelir. 

3- İnsanlara zulmeden zalimlere karşi okunursa zalimi hizaya getirir, zulmünden vazgeçer. 

4- Kim güneş doğmadan önce 92 defa "Yâ Adlü Celle Celâlühû" diye okursa başkalarına karşi kendinde adalet belirtileri meydana gelir. 

5- Cuma gecesi bir ekmek üzerine 20 defa yazılarak yenirse kalbleri kendine tesir eder. 

Kaynak: Esmâ-i Hüsnâ Şerhi 
Havâs ve Esrarı 
Yazar ARİF PAMUKEL-AFÜVV: 

Amel defterlerinden günahları silip affeden. 

Cenabı Hak bir ayeti kerimede: 

"İşledikleri günahlara pişmanlık duyanların günahlarını Allâh Tealâ sevaba tebdil eder"buyurmuşlardır. 


Al-Afu : The Pardoner. He who pardons all who sincerely repent. 

BU YÜCE İSMİN SIRLARI: 

1- Bu ismi şerifin adedi 156, saati Güneş'tir. Nefsi emmareyi dize getirmek için bu ismi şerif zikir olarak çekilmelidir. 

2- Bu ismi şerifi okumak Allâh'ın hoşnutluğunu sağlar. 

3- Öfkelendigi zaman bu ismi şerifi 10 defa okuyarak salavat-ı şerife getirenin hırsı sönerek sakinleşir. 

4- Zikir halinde okumayı sürdürenler, zamanın korku, sıkıntı ve kederlerinden emin olurlar. 

5- Bir kabahat işlediği için hakim veya vali tarafından cezaya çarptirilmaktan korkan, bu ismi şerifi 166 defa zikrederse korktuğu çekindigi şeyden Cenabı Hak muhafaza buyurur. EL-ÂHIR: 

"Varlığının sonu olmayan." 

Her şey biter tükenir., fenaya gider. Ancak O kalır. Evveliyatında başlangıç olmadığı gibi varlığının sonu da yoktur. 


BU MÜBAREK İSMİ ŞERİFİN HUSUSİYETLERİ: 

1- Bu mübarek ismi şerifin adedi 801, saati Merih'tir. Tevhid ehlini zalimlerin sultasından korumak için okunmalıdır. 

2- Yatsı namazlarının sonunda "Yâ Ahir Celle Celâlühü" diye yüzer defa okuyanın ömrünün sonu hayırla nihayete erer. 

3- Düşmanları tarafından sıkıştırılan bu ismi şerifi okumaya devam ederse, artık ona karşi düşmanlık yapamazlar. Allâh (c.c) düşmanlarına karşi kendisine güç ve kuvvet ihsan eder. 

4- Günde yüz defa okuyan, kalbini temizler. Sekizyüz defa okuayanın düşmanı hezimete uğrar. Bin defa okuyanın kalbi Allâh sevgisi ile dolar. Cuma günleri bin defa okuyanın rızkı artar. 

5- "Yâ Ahir Celle Celâlühü" ismi şerifini okumayı sürdürenlere düşmanlık edenler helak olur. 
EL-ALÎ

" Noksan sıfatlardan, ihtiyaçtan münezzeh olan." 

Allâh'ın yüceliğini hiç kimse idrak edemez. O'nun yüceliğini anlamaları akıl sahiplerini hayrette bıraktı, akıllar da aciz kaldı. 


BU MÜBAREK İSMİN SIRLARI: 

1- Bu ismi şerifi yazarak üzerinde taşiyan kimsenin kadri yüce olur. 

2- Uzak belde de bulunan salimen ailesine avdet eder. 

3- Bu ismin adedi 110, saati Güneştir. Okumayı adet edinenlerin ahlâkı düzelir. İnsanlara şirin görünür. 

4- Kısmetinde darlık olanın okuması bir iksirdir. 

5- Kötü komşu veya kötü arkadaşi olan, onların ıslahı için okumaya devam ederse, Allâh (C.C) onların ahlâklarını düzeltir. 

1 5 1