Cevaplar

2012-12-09T12:49:31+02:00

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

* Maddenin bazı özelliklerini ölçmek olanaklıdır
* Kütle,haci ve sıcaklık gibi maddeler ölçülebilir

KÜTLE:

* Her madde tanecikli yapıdadırMaddeyi oluşturan tanecikler gözle ve mikroskopla görülemezler
* Bir maddenin kütlesini o maddenin yapısındaki tanecik sayısı oluştururBu sayı madde miktarını verir
* Buna göre kütle;madde miktarı demektir
* Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür
* Bir maddenin kütlesini kilogram (kg) ile belirleriz
* 1 kilogramın binde birine gram denirGram kısaca g ile gösterilirBuna göre; 1000 gram=1 kg
* Havanın da kütlesi vardırÖrneğin içi hava ile dolu olan topun kütlesini ölçebiliriz

HACİM:

* Her madde bulunduğu ortamda bir yer kaplar
* Bir maddenin bulunduğu ortamda kapladığı yere Hacim denir
* Bir sıvının ağırlığını ölçerken,ilk önce içine katılan kabın ağırlığı hesaplanırBuna DARA denir
* Buna göre her maddenin bir hacmi vardır
* Katı ve gaz halindeki maddelerin hacimleri metreküp ile ölçülür m³ biçiminde gösterilir
* Metreküpün milyonda birine santimetreküp denir ve cm³ ile gösterilir
* Prizmatik biçimli katı maddelerin (küp …vb) hacimleri üç boyutlu çarpılarak ölçülür
* Küp ve prizma biçimindeki katıların hacimleri V=a x b x c bağıntısı ile bulunur
* Sıvıların hacimleri dereceli silindir yardımıyla ölçülür
* Aşağıdaki şekilde içi su dolu dereceli silindire taş atılmış ve silindirdeki suyun seviyesi yükselmiştir Yani hacmi değişmiştirBurada sıvının hacmi kolayca ölçülebilirDereceli silindirdeki sıvı hangi sayıya denk geliyorsa o sayı sıvının hacmidirAncak taşın hacmini hesaplamak istersek şu yolu 
Yapmamız gerekirDereceli silindirin taş atıldıktan sonraki hacminden 
Taş atılmadan önceki hacmi çıkartılırÇıkan sonuç ise Taşın hacmidir

Bunu da şu formülle gösteririz; V taş=V2-V1 ‘e eşittirBuradaki V2 (katının dereceli kaba atıldıktan sonraki sıvının seviyesi)
V1 (katının dereceli kaba atılmadan önceki sıvının seviyesi)* Sıvının hacmi Litre ile ölüçülür L ile gösterilir
* Mililitre (Ml) litrenin binde birine eşittir

Not:(ÖNEMLİ)1 Litre (L)=1000 mililitre (mL) ‘dir
1 Litre (L)=1 dm³ ve 
1 Mililitre (mL)=1 cm³ tür 

Kaynak: http://www.forumlord.net/fen-teknoloji/124956-kutle-ve-hacim-arasindaki-iliski.html#ixzz2EYCiro4c

0