Cevaplar

2012-12-09T12:51:13+02:00


Hacimle kütle arasındaki fark şudur Hacim Bir maddenin bulunduğu ortamda kapladığı yere denir Kütle ise madde miktarı demektir yani maddenin ağırlığıdır Yani bir madde çok yer kaplayabilir ama hafif olabilir mesela pamuk şeker gibi veya birşey küçüktür az yer kaplar ama ağırdır mesela demir ağırlıklar gibi Biri maddenin kapladığı alan biri ağırlığıdır
Aşağıda kütle ve hacimin ne olduğunu ve özelliklerini detaylı olarak size anlattım

Kütle

* Her madde tanecikli yapıdadırMaddeyi oluşturan tanecikler gözle ve mikroskopla görülemezler
* Bir maddenin kütlesini o maddenin yapısındaki tanecik sayısı oluştururBu sayı madde miktarını verir
* Buna göre kütle;madde miktarı demektir
* Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür
* Bir maddenin kütlesini kilogram (kg) ile belirleriz
* 1 kilogramın binde birine gram denirGram kısaca g ile gösterilirBuna göre; 1000 gram=1 kg
* Havanın da kütlesi vardırÖrneğin içi hava ile dolu olan topun kütlesini ölçebiliriz

Hacim

* Her madde bulunduğu ortamda bir yer kaplar
* Bir maddenin bulunduğu ortamda kapladığı yere Hacim denir
* Bir sıvının ağırlığını ölçerken,ilk önce içine katılan kabın ağırlığı hesaplanırBuna DARA denir
* Buna göre her maddenin bir hacmi vardır
* Katı ve gaz halindeki maddelerin hacimleri metreküp ile ölçülür m³ biçiminde gösterilir
* Metreküpün milyonda birine santimetreküp denir ve cm³ ile gösterilir
* Prizmatik biçimli katı maddelerin (küp …vb) hacimleri üç boyutlu çarpılarak ölçülür
* Küp ve prizma biçimindeki katıların hacimleri V=a x b x c bağıntısı ile bulunur
* Sıvıların hacimleri dereceli silindir yardımıyla ölçülür
* Aşağıdaki şekilde içi su dolu dereceli silindire taş atılmış ve silindirdeki suyun seviyesi yükselmiştir Yani hacmi değişmiştirBurada sıvının hacmi kolayca ölçülebilirDereceli silindirdeki sıvı hangi sayıya denk geliyorsa o sayı sıvının hacmidirAncak taşın hacmini hesaplamak istersek şu yolu
Yapmamız gerekirDereceli silindirin taş atıldıktan sonraki hacminden
Taş atılmadan önceki hacmi çıkartılırÇıkan sonuç ise Taşın hacmidir

Bunu da şu formülle gösteririz; V taş=V2-V1 ‘e eşittirBuradaki V2 (katının dereceli kaba atıldıktan sonraki sıvının seviyesi)
V1 (katının dereceli kaba atılmadan önceki sıvının seviyesi)

* Sıvının hacmi Litre ile ölüçülür L ile gösterilir
* Mililitre (Ml) litrenin binde birine eşittir

Not: (ÖNEMLİ)1 Litre (L)=1000 mililitre (mL) ‘dir
1 Litre (L)=1 dm³ ve
1 Mililitre (mL)=1 cm³ tür

 
1 5 1