Cevaplar

2012-12-09T13:02:57+02:00

Nazım biçimi” denince,  şiirlerin dize, ölçü vekafiyenin belirli bir nazım birimi temel alınarak gösterdiği özellik anlaşılmalıdır. Nazım birimi Halk edebiyatında dörtlük, Divan edebiyatında beyit, günümüz şiirinde de dizedir.

 

Nazım Biçimlerini 6 ana başlıkta ele alacağız:

 

1. İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Nazım Biçimleri
2. Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri
3. Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri
4. Tekke Edebiyatı Şiiri Nazım Biçimleri
5. Divan Şiiri Nazım Biçimleri
6. Yeni Türk Şiiri Nazım Biçimleri

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T13:03:11+02:00

1- Divan Edebiyatı’nda Nazım Biçimleri
- Beyitle Kurulan Nazım Biçimleri

Gazel
Kaside
Mesnevi
Müstezat
Kıt’a

- Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri

Rubai
Tuyuğ
Şarkı
Murabba
Terkib-i Bent
Terci-i Bent
Musammat

 

2- Halk Edebiyatı’nda Nazım Biçimleri
- Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

Mani
Ninni
Türkü
Ağıt

- Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri

Koşma
Semai
Varsağı
Destan

- Tekke – Tasavvuf Edebiyatı Nazım Biçimleri

İlahi
Nefes
Deme
Nutuk
Devriye
Şathiye

3- Yeni Türk Edebiyatı’nda Nazım Biçimleri
- Kurallı Nazım Biçimleri

Sone
Terza Rima
Çapraz Kafiye
Sarma Kafiye
Düz Kafiye

- Serbest Nazım Biçimleri

Serbest Müstezat
Serbest Nazım

 

0