Cevaplar

2012-12-09T13:54:22+02:00

ria tipi kıyılar: Bu tip kıyılarda ağız kısımları deniz istilasına uğramış çok sayıda derin akarsu vadisi yer alır. Denizin bu akarsu vadilerini istila etmesiyle kıyıda derin koy ve körfezler meydana gelir. Bu türden koy ve körfezlere iber Yarımadasının kuzeybatı  köşesi Galisya’da Ria denir. Rialar genellikle eski kütleler içinde kazınmış akarsu vadileridir. Oluşumunda kıyı haline geçen sahanın jeomorfolojisi önemlidir. Britanya, İspanya, Çin, güneybatı İrlanda,  güneybatı Türkiye kıyılarında görülür. Örnek Çanakkale ve İstanbul Bogazı ile Güneybatı Anadolu kıyıları ve İstanbul’ da yer alan Haliç (Altınboynuz).

0