Cevaplar

2012-12-09T13:38:02+02:00

Yeni Fen ve Teknoloji öğretim programının temelini yapılandırmacı öğrenme kuramı
oluşturmaktadır (MEB, 2006). Yapılandırmacı öğrenme kuramında öğrencilerin sahip oldukları ön
kavramlar önemli bir yere sahiptir (Bodner 1986; Gilbert, Watts & Osborne, 1982; Lawson, 1995
Novak 2002; O’shaughnessy, 2006; Sweeney, 2007). Öğrencilerin sahip oldukları ön kavramlar
(preconceptions) her zaman bilimsel anlamda doğru olarak kabul edilmeyebilir. Farklı nedenlerden
dolayı bazen öğrenciler, bilimsel anlamda doğru kabul edilmeyen kavramlar oluşturarak öğrenme
ortamına gelir.
Bilimsel kabullerden uzak olan bu kavramlar ‘yanlış anlama (mis-understanding)’, ‘çocukların
bilimi (children’s science)’, ‘kendiliğinden oluşan bilgiler (spontaneously structured knowledges)’,
‘ön kavramlar (preconceptions)’ ‘ alternatif kavramlar (alternative conceptions)’, ‘önceden edinilmiş
kavramlar (pre-existing knowledges)’, ‘yerel kavram yanılgıları (local mis-conceptions)’ gibi farklı
şekillerde ifade edilmektedir (Hewson & Hewson, 1984; Nakhleh, 1992; Nicoll, 2001; Osborne,
Tasker & Schollum, 1981). Öğrenci ön bilgileri, öğretme yöntemleri ve ders kitapları gibi farklı
kaynaklar öğrencilerde kavram yanılgılarının oluşmasında etkili olabilmektedir (

0
2012-12-09T13:59:13+02:00

Yeni Fen ve Teknoloji öğretim programının temelini yapılandırmacı öğrenme kuramı
oluşturmaktadır (MEB, 2006). Yapılandırmacı öğrenme kuramında öğrencilerin sahip oldukları ön 
kavramlar önemli bir yere sahiptir (Bodner 1986; Gilbert, Watts & Osborne, 1982; Lawson, 1995 
Novak 2002; O’shaughnessy, 2006; Sweeney, 2007). Öğrencilerin sahip oldukları ön kavramlar
(preconceptions) her zaman bilimsel anlamda doğru olarak kabul edilmeyebilir. Farklı nedenlerden 
dolayı bazen öğrenciler, bilimsel anlamda doğru kabul edilmeyen kavramlar oluşturarak öğrenme 
ortamına gelir.
Bilimsel kabullerden uzak olan bu kavramlar ‘yanlış anlama (mis-understanding)’, ‘çocukların 
bilimi (children’s science)’, ‘kendiliğinden oluşan bilgiler (spontaneously structured knowledges)’, 
‘ön kavramlar (preconceptions)’ ‘ alternatif kavramlar (alternative conceptions)’, ‘önceden edinilmiş
kavramlar (pre-existing knowledges)’, ‘yerel kavram yanılgıları (local mis-conceptions)’ gibi farklı
şekillerde ifade edilmektedir (Hewson & Hewson, 1984; Nakhleh, 1992; Nicoll, 2001; Osborne, 
Tasker & Schollum, 1981). Öğrenci ön bilgileri, öğretme yöntemleri ve ders kitapları gibi farklı
kaynaklar öğrencilerde kavram yanılgılarının oluşmasında etkili olabilmektedir

0