Cevaplar

2012-12-09T14:00:45+02:00

ÖZET
Bu araştırmada, Kemer Baraj Gölü’ndeki Cyprinus carpio L., 1758’nun gonadosomatik
indeks değeri, kondisyon faktörü ile et verimliliğini araştırmak amacıyla, Ocak 2006-
Aralık 2006 tarihleri arasında balık örnekleri elde edilmiştir. İncelenen örneklerin
gonadosomatik indeks değerleri en yüksek ilkbaharda olup, sonbaharda ise en düşük
bulunmuştur. Kondisyon faktörü kış mevsiminde en yüksek, ilkbahar mevsiminde ise en
düşüktür. Yaşlara göre en düşük kondisyon faktörü I. yaşta (1.33), en yüksek ise V.
yaşta (1.41) görülmüştür. Et verimi erkeklerde 69.61±2.07, dişilerde 73.95±1.57 ve tüm
populasyonda ise 71.37±1.01 olarak belirlenmiştir.

1 2 1