Cevaplar

2012-12-09T15:08:07+02:00

*Bir olayın, bir durumun gerçekleşme yada gerçekleşmeme sebebini ortaya koyan cümlelerdir.
*Bu tür cümlelerde “neden, niye, hangi sebeple, niçin” sorularına cevap bulunabilir.

1 5 1
2012-12-09T16:32:41+02:00

Bir'in cümlede ifade Edilen yargılardan birinin sebep, diğerinin sonuç olabilecek biçimde kullanılmasıyla Ortaya Çıkan cümleler, sebep sonuç anlamı TAŞIR Yetkileriniz. Bir'in cümlede sebep sonuç ilişkisi genellikle "click, ile, den dolayı, den ötürü" ilgeçleriyle kurulabileceği Gibi "den / dan" eki ya da kimi bağlaç ve sözcüklerle de kurulabilir. . Boyle cümlelerde "sebep" bildiren kisim Basta ya da sonda olabilir Örnek'in: 1 - Yoğun


karyağışı dolaşmam Ankara -. İstanbul seferleri IPTAL edilmis 
2 - Elindeki ISI bitiremediğinden BIR After After KadarantivirusBIR Ş alamayacağını söyledi. 
3 - Derslere Spor Şube Müdürlüğü Sürekli GEC gelmesi ve ödevlerini zamanında yapmaması öğretmenini Eklendi çok kızdırıyordu. UYARI: "-den" ekiyle "dolayı" ve "ötürü" ilgeçlerinin Birlikte kullanılması genellikle Gereksiz sözcük kullanımından KAYNAKLANAN Anlatım bozukluğu yaratır. Ancak Anlatım bozukluğu Nonlinear kullanımları da vardir.

0