Cevaplar

2012-12-09T15:41:26+02:00

I. Sıçrama: Günümüzden 2 milyon yıl önce insanların alet yapmayıkeşfetmesiyle, yaptıkları alet aletlerle yabani hayvanlarla mücadele etmeyi, onları daha iyi avlayarak daha iyi beslenmeye başlaması ile çoğalma içine girmişlerdir. 

 

II: Sıçrama: İnsanoğlu yaklaşık 10.000 yıl önce yerleşik hayata geçişle yapmıştır. Bu dönemde insanlar tarım toplumuna geçişle birlikte, toprağı ekip biçmeyi, çeşitli ürünler yetiştirmeyi ve bunları stok yaparak kış dönemlerinde de rahat ve bol beslenmeyi, ayrıca hayvanları evcilleştirerek onların ürünlerinden faydalanmayı öğrenmiş ve daha fazla insanın beslenmesine yetecek bir ortama kavuşmuşlardır.

 

Not: Bu dönemlerde insanların sık yaşadığı ve yoğunlaştığı alanlar oluşmuştur. Ancak bu yoğun alanlar fazla yer tutmuyordu. Sanayi inkılâbına kadar bu küçük alanların dışında dünyanın büyük kısmı nüfus yönünden boş bir yapıda bulunuyordu.

 

III. Sıçrama: Dünya nüfus değişiminde III. sıçrama sanayi inkılâbı sonrasında gerçekleşti. Bu dönemde kurulan sanayiler, işlenen kaynakların artması, üretimin artması, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların bollaşması ve ucuzlaması yanında ülke ekonomileri ve gelişti, İnsanların alım güçleri arttı, gelişen teknoloji ile doğal şartlarla daha iyi mücadele edilmeye başlandı.

1 2 1
2012-12-09T16:14:58+02:00

Dünya nüfusundaki 1.sıçrama  Yaklaşık 2 milyon yıl önce ALET YAPIMI nı keşvetmesiyle başlamıştır

Dünya nüfusundaki 2.sıçrama yaklaşık 10 bin yıl önce insanların yerleşik hayata geçerek hayvanları evcilleştirmeleri ve tarımla uğraşmalarıyla gerçekleşmiştir.

Dünya nüfusundaki 3.sıçrama SANAYİ DEVRİMİ ile gerçekleşti.

1 2 1