Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-09T15:56:47+02:00

1- Aşağıdakilerden hangisi kader tanımına uygun değildir? (5 p.)

   A) Âlemdeki her hadise bir ölçü ve programa uygun olarak cereyan eder.

   B) İnsan eylemlerinden sorumludur.

   C) Âlemde tesadüf ve rastgelelik hâkimdir.                                    

   D) İnsan eylemlerini özgürce gerçekleştirir

 

 2- İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden biri de seçme ve yapma gücüdür. İnsanda sınırlı da olsa bulunan bu iradeye ne ad verilir? (5 p.)

    A) Külli irade             B) Tevekkül         C) Cüz-i irade                  D) Kudret

 

3- Balıklar suda solunum yapabilmek için solungaca, kuşlar uçabilmek için iki kanada ihtiyaç duyarlar. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla beslenen hayvanların çene yapılarından farklıdır. Hayvanların vücut yapıları yaşamalarına uygundur. Farklı bölgelerde yaşayan hayvan türleri buna örnek verilebilir.      Bu parçada sözü edilen yasa hangisidir? (5 p.)

 

   A) Toplumsal Yasalar                B) Biyolojik Yasalar

   C) Fiziksel Yasalar                     D)Ekonomik Yasalar                                                                                                                      

 

4- “Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an engelleyebilirler ne de bir an öne alabilirler…” ayeti Allah’ın evrene koyduğu hangi yasaya örnektir? (5 p.)

    A) Biyolojik Yasalar                B) Toplumsal Yasalar

    C) Fiziksel Yasalar                   D)Ekonomik Yasalar                                                                                                                      

 

5- Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğrultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden

değildir?(5 p.)   

  A) Kötü huylarımız                             B) İyi huylarımız

  C) Dindarlığımız                                 D) Ölüm vaktimiz

 

6- Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına, meydana gelecek olaylara ilişkin bilgi ve takdirinin olmasına ne denir? (5 p.)

A) Kaza         B) Kader         C) İrade              D) Tevekkül                                                                                                                     

 

7- Evrendeki tüm varlıkların bir sonu olduğu gibi, dünya yaşamının da bir sonu vardır. Evrenin düzeninin bozulacağı ve her şeyin yok olacağı güne ne denir? (5 p.)

A) Ölüm               B) Kıyamet               C) Ahiret             D) Mahşer

 

8- “Gece ile gündüzün değişmesinde Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde  sakınan bir kavim için elbette nice deliller vardır.” Ayeti kerimesinden hangi sonucu çıkaramayız? (5 p.)

A) Gece ve gündüzün meydana gelişi kendiliğindendir.

B) Her şeyin yaratılışında mükemmel bir ölçü vardır.

C) Yaratılan her şey üzerinde düşünmek,  bir görev ve ibadettir.

D) Her şeyi belirleyip yaratan Allahu Tealadır.

 

1 5 1
2012-12-09T16:07:48+02:00

http://sehiteteminogrencileri.tr.gg/D%26%23304%3BN-K-Ue-LT-Ue-R-Ue--8-.--SINIF-1-.---Ue-N%26%23304%3BTE-TEST%26%23304%3B.htm buradan bak

0