Cevaplar

2012-12-09T16:00:52+02:00
Uyak dizilişleri nazım biçimlerine göre olmakla birlikte kendi içinde düz, çapraz, sarmal, örüşük uyak gibi türlere ayrılır.
Düz Uyak: Şiirin nazım birimindeki bütün dizeler kendi içinde uyaklanırsa, buna düzuyak denir: aaaa-bbbb, aaa-bbb...
Ölürsem yazıktır sana kanmadan-a Kolların boynumda halkalanmadan-a Bir günüm geçmiyor seni anmadan,-a Derdine katlandım hiç usanmadan...-a Diyorlar: "Kül olmaz, ateş yanmadan,-a Denizler durulmaz dalgalanmadan."-a                                        Orhan Seyfi Orhon
Çapraz Uyak: Nazım birimi dörtlük olan bir şiirde uyak, birer dize atlayarak kurulursaçapraz uyak oluşur: abab-cdcd...
Bir daha o fırsat geçer mi ele?-a Dün gördüm, bugün de göresim geldi!-b Gülüşü o kadar hoştu ki hele,-a Lebinden koncalar deresim geldi!-b                                        Yusuf Ziya Ortaç
Sarmal Uyak: Nazım birimi dörtlük ya da üçlük olan bir şiirde uyak, her birimde, ilk dize ile son dizede aynı olursa sarmal uyak denir. Ara dize ya da dizelerde uyak ilk dizeden ayrıdır: abba cddc...
Gecenin sularında-a Mehtâp bir nilüferdir,-b Açılmış bir kederdir -b Gecenin sularında. -a                        Ali Mümtaz Arorat
Örüşük uyak edebiyatımıza Fransız edebiyatından geçmiş, ilk kez Servet-i Fünun edebiyatında terza-rima nazım biçiminde kullanılmıştır. Uyak dizilişi; aba-bcbcdc- ded... dır:
Bir varak-pâre-yî hazan-dîde-a Ayrılıp sâk-ı meyve-bârından-b Düştü bir şâirâne ümmîde-a REDİF BULAMADIM ÜZGÜNÜM
0
2012-12-09T16:02:58+02:00
Bak kelerle kirpilerin derdine, Tâ beseher kurbağanın virdine, Atmasalar Kaf Dağı'nın ardına Yıkardı âlemi hemen ejderha.                                Aşık Ömer

DÜZ UYAK

Ölürsem yazıktır sana kanmadan-a
Kolların boynumda halkalanmadan-a
Bir günüm geçmiyor seni anmadan,-a
Derdine katlandım hiç usanmadan...-a
Diyorlar: "Kül olmaz, ateş yanmadan,-a
Denizler durulmaz dalgalanmadan."-a
Orhan Seyfi Orhon

YARIM UYAK

Kuru kütük yanmayınca tüter mi? Ak göğsün üstünde çimen biter mi? Vakti gelmeyince bülbül öter mi? Öter gider bir gözleri sürmeli...                                Karacaoğlan

 

0